Er komt geen vaccinatiecentrum in Kapellen, wel 1 centraal gelegen in Brasschaat voor de gemeenten Kapellen, Brasschaat, Essen, Wuustwezel en Kalmthout.

Kwartier West – Kazerne Polygoon

Niet in onze nabijheid, maar qua afstand voor de grootste groep van de bevolking niet onoverkomelijk.

Ook de minder mobielen onder ons zullen het vaccinatiepunt kunnen bereiken. 

Een vaccinatiecentrum is een enorme logistieke, organisatorische en financiële uitdaging. Dit delen met andere lokale besturen die een gelijkwaardig gewicht in de schaal leggen, maakt dit draagbaar.

Een centrum heeft 12 tot 16 zorgverleners per dag nodig: vrijwillige huisartsen, apothekers en verpleegkundigen, 12 uur op 24 en 7 dagen op 7.

2 centra, 1 in Putte en 1 in Wuustwezel, zouden een gigantische inspanning vergen van deze groep mensen die al maanden behoorlijk onder druk staan en naast de reguliere zorg, de wachtdienst, en de covidzorg, dit erbovenop nemen.

Schaalvergroting en de nabijheid van Klina en de huisartsenwachtpost maken deze bijkomende belasting voor de zorgverleners wel haalbaar.

De belofte van financiering vanuit de overheden zal nooit opwegen tegen de reële kost door de achterstand in het reguliere werk.

Het getuigt van burgerzin om die uitgaven door de schaalvergroting mee onder controle te houden. 

Wanneer er in het voorjaar meer ruimte komt voor versoepeling, komt de sporthal in Putte Kapellen ook niet onder druk om gebruikt te worden.

Onze inwoners hebben nood aan beweging en veilige sociale contacten.

Het huidige terrein, Kazerne Polygoon, hypothekeert de terugkeer naar een ‘samen’leving niet.

Samen bereiken we zoveel meer!

Het licht aan het einde van de tunnel komt in zicht.