12 september 2022

Team cd&v Kapellen is verheugd! Eindelijk wordt er ook statiegeld op blikjes en plastieken flesjes ingevoerd. De overheid besliste dit de voorbije week voor heel Vlaanderen. 

Al enkele jaren ijvert cd&v Kapellen voor het toetreden tot de ‘Statiegeldalliantie’. Ons gemeenteraadslid Philippe Henquet diende tot tweemaal zo’n motie in: “Die werd in 2019 goedgekeurd maar uiteindelijk toch weggestemd.”

Zoals voor glas zorgt de financiële stimulans van het statiegeld voor het verminderen van zwerfvuil en sluikstorten. Door het hergebruik van de ingeleverde blikjes en plastieken flesjes verhoog je het recycleren van deze materialen. 

Philippe Henquet: “Zwerfvuil leidt tot ergernis. Een proper Kapellen en een gezonde leefomgeving, daar heeft elke inwoner van onze gemeente baat bij.” 

Vanuit dierenwelzijn en economisch oogpunt brengt zwerfvuil een gigantische kost met zich! Bijv. een grasveld zonder weggegooide blikjes of flesjes betekent geen scherven in het veevoeder en dat leidt tot minder ziekte en sterfte bij de koeien. 

De ‘Statiegeldalliantie’ is een organisatie in Nederland en Vlaanderen waarbij een gemeente, maar ook een bedrijf of vereniging zich kan aansluiten. De Statiegeldalliantie zorgt ook gratis voor een uniek campagnebeeld, aangepast aan de omgeving van de deelnemer: #StatiegeldYesWeCan: om statiegeld in te voeren en het zwerfvuil te verminderen!

Het statiegeld is in zicht en dat verheugt ons zeer. 

We blijven dit alert opvolgen! 

Vriendelijke groeten

Marc Dekkers                                    Philippe Henquet

Voorzitter                                          Gemeenteraadslid