Tijdens de laatste gemeenteraad lanceerde ons raadslid Philippe Henquet een oproep om de handen in elkaar te slaan, over de partijgrenzen heen.  

Het zijn immers uitzonderlijke, moeilijke tijden. Uitzonderlijke tijden vereisen ook uitzonderlijke maatregelen.

Team cd&v Kapellen is van mening dat ook de gemeentelijke overheid een steentje kan bijdragen voor al wie het moeilijk heeft.  Net zoals op Vlaams niveau houden we onze ogen ook gericht op de middenklasse, die nu eveneens slachtoffer is van de uit de pan swingende energiekosten.

Vandaar ons voorstel om de hoofden bij elkaar te steken, alle in- en uitkomsten te bekijken en samen, met alle partijen en administratieve diensten, een diepgaande analyse op te maken.  Zo kunnen we nagaan welke mogelijkheden er bestaan om als gemeente optimaal te werken aan energiebesparing in eigen patrimonium en diensten.  Zo bekijken we meteen ook of er nog ruimte bestaat tot ondersteuning van onze eigen inwoners, middenstand en verenigingen.

De meerderheid pakte uit met alle maatregelen die al liepen en een aantal ingrepen die ze eventueel in de toekomst nog zou kunnen uitvoeren.  Niet echt een antwoord op onze vraag…   

Een gemiste kans voor debat en constructieve samenwerking, als gemeenteraadslid blijf je vanuit de oppositie machteloos op je zetel zitten. Laat het nu net die verantwoordelijkheid zijn, die je als gemeenteraadslid effectief wil opnemen voor je eigen inwoners.

Wat later lees je dan dat de ijspiste niet wordt gezet…  Eén van die maatregelen die we hadden zien aankomen, maar waar de brave burger weinig van zal voelen op persoonlijk (budgettair) vlak… behalve dan het missen van een rondje schaatsen.  

"De gemeente wil op die manier haar boekhouding in balans houden", klinkt het.  

Hopelijk vinden de Kapellenaren daar thuis ook nog een middel voor…  

‘Eigen boontjes doppen’ noemt men dit…