Gemeenteraad 14 december 2020 - Verslag van de tussenkomst door ons raadslid Philippe Henquet

                  

U draait wat ongemakkelijk op uw stoel als u dit leest? Zo ook de oppositiepartijen CD&V, SP.A en Groen. We kregen namelijk een uitnodiging in de bus om fysiek aanwezig te zijn op deze gemeenteraad. Net wanneer de overheid alle besturen aanraadt om fysieke contacten zoveel mogelijk te beperken.

CD&V raadslid Philippe Henquet bond meteen de kat de bel aan en vroeg het college waarom deze vergadering toch fysiek werd samengeroepen. De eerdere digitale vergaderingen waren een verademing voor alle raadsleden en het systeem werkte perfect! “Buiten het besmettingsgevaar hebben we als raadsleden ook een voorbeeldfunctie naar alle burgers”, klonk het vanop de oppositiebanken.

Waarom het digitaal vergaderen werd teruggeschroefd en het college ervoor koos de laatste raad van het jaar opnieuw fysiek te organiseren, is een raadsel. Volgens het CD&V-raadslid lag juist in het digitaal vergaderen de oplossing om onze contacten te beperken en bovendien een kans om het juiste signaal te geven aan de burgers van Kapellen.

De voltallige oppositie steunden hun collega raadslid van CD&V in deze openingsvraag aan het college. Samen vroegen ze om de zittingen van de gemeenteraad in het nieuwe jaar alvast digitaal te houden.
“De agenda kan zeker geen reden zijn geweest om de gemeenteraad niet digitaal te organiseren”, weten Tom Namurois (SP.A), Pieter Buysse (Groen)  en Christel Janssens (Groen).

Burgemeester Dirk Van Mechelen (Open VLD) besloot de gemeenteraad met het voornemen om in 2021 opnieuw digitale gemeenteraden te organiseren!  Alvast een vredig einde van een politiek meningsverschil: politiek op zijn best.