Onze tussenkomsten achter de schermen...

Tijdens de gemeenteraad werken we een agenda af. De punten die we belangrijk vinden voor Kapellen, neem ik ook naast dat overleg op met de bevoegde schepenen. Hieronder lees je de onderwerpen en voorstellen hoe ik wil overtuigen tot een #beterKapellen.

Overstekend wild

Zoals meerdere straten heeft ook de Heidestraat vele gezichten. Verbindingsstraat, sluipweg of racebaan. De functie als route voor een woonwijk komt niet of pas als laatste aan bod. Tijd om het ware gelaat van de mooie straat in een residentiële wijk te herstellen in volle glorie. Onze straten vormen vaak een lange rechte baan die daarmee uitnodigt tot het maken van snelheid. Dat is niet en nooit verstandig in een woonwijk. Willen we ons veilig bewegen door en naar het centrum of kiezen we voor snelheid en onveiligheid? Ik kies voor veiligheid. En ook om te genieten van onze bosrijke gemeente. Daarop inzetten loont, dat weten we allemaal. Ik wil het ook graag uitvoeren.
 
Enkele voorbeelden voor een gewenste situatie.

Maak het veilig. 
Gebruik maken van verlichting om de oversteken aan te geven zou veel helpen. Verkeer draait om zien en gezien worden. Vindt het bestuur de prijs van veiligheid te hoog? Dan stel ik minstens voor om de verkeersborden langs de weg correct te plaatsen. Onderhoud en nazicht is hopelijk niet teveel gevraagd. Als het even kan, zet in op slimme verlichting zodat alles en iedereen zichtbaar is wanneer nodig.


Benut het potentieel. 
De Heidestraat is breed: plaats genoeg om die focus op zachte mobiliteit te leggen met (e-)fiets e.a. fietsoplossingen én nog doorgang te bieden aan de auto. Leg verbindingen met de drukbereden F14 langs de spoorweg en verleid nog meer mensen tot gezond fietsgebruik.
Beveilig de overweg. Is sluiten geen optie? Zet dan in op een veilige (onder-)doorgang. Infrabel is vragende partij om mee te werken aan de veiligheid. Durf actie te nemen.
 
Ring rond Kapellen
De Heidestaat, met inbegrip van het stuk -Noord en -Zuid, kennen velen onder deze naam. Ze heeft voor vele autogebruikers de unieke functie om zich sneller te verplaatsen langs Kapellen. Deze zin leest hopelijk voor iedereen als “goed fout”. Tijd om dat dan aan te pakken, niet? Haal de snelheid eruit, installeer een knip aan de Heidestraat-Noord zodat het doorgaande verkeer het hogere wegennet verkiest (Kalmthoutse steenweg). Geef daarmee voorrang aan de bewoners van Kapellen en verleg de focus van gemotoriseerd verkeer naar zachte mobiliteit. Allemaal kleine ingrepen maar ze zullen het autoverkeer van zowel de Heidestraat als die van de Heidestraat-Noord en -Zuid beperken en veiliger maken. 

Groen blauwe netwerken
Gelukkig is er nog veel ruimte voor groene aanplanting. Dit heeft het potentieel voor vele functies. Niet alleen mooi om te zien maar het we kunnen het ook inzetten als snelheidsremmende maatregel. Geen bak met verlepte geraniums maar wel een bomenbak waartussen het verkeer laveert. De snelheid moet er dan wel uit. Aanplanting zorgt ook voor gezondheid van iedereen. Waar mogelijk kan je verbindingen maken tussen de groenzones in Kapellen die het voortbestaan ervan verzekeren. Ook het zwaar vervoer zal de Heidestraat, -Noord & Zuid niet meer als sluipweg gebruiken. Je ziet de leefbaarheid al toenemen. 
De veiligheid van onze inwoners in Kapellen is het hoogste goed. Hiervoor zet ik me in als gemeenteraadslid. Alle kinderen moeten veilig naar school kunnen vertrekken, iedereen moet veilig kunnen winkelen te voet of met de fiets. Dit is niet alleen voor de inwoners van de betrokken straten waar ik het veiliger willen maken. Ook iedereen die er passeert heeft er voordeel bij. Een positief verhaal voor héél Kapellen.

Als gemeenteraadslid stelde ik deze maatregelen o.a. voor aan het bestuur en de bevoegde schepen. Het principe om veiligheid te garanderen voor alle weggebruikers bij de organisatie van de modal shift is belangrijk voor iedereen én in alle straten van Kapellen.

Parkeren is een vak, geen twee

Met deze boutade geef ik graag een schot voor de boeg voor een efficiënt parkeerbeleid in Kapellen. Wie wil dat niet? Maar kan je ook iedereen tevredenstellen? Sommigen willen meer en gratis, anderen willen juist minder en betalend. De oplossing zit ongetwijfeld in méér efficiëntie: in het koppelen van organisatie aan uitvoering mét ook toezicht vanuit de gemeenteraad. 

De gemeente heeft juist beslist tot de oprichting van een nieuw autonoom gemeentelijk bedrijf, namelijk een autonoom parkeerbedrijf Kapellen. Daarin zal het parkeerbeleid vorm kunnen krijgen voor heel het grondgebied Kapellen. 
Waar kan je bovengronds en gratis parkeren of ondergronds en betalend? Wie controleert op parkeerschijven en waar is er een nieuwe reglementering gewenst? Dit zijn maar enkele vragen waar je een duidelijk antwoord op wil om een efficiënt parkeerbeleid te installeren. Alle gemeenteraadsleden maken automatisch deel uit van de raad van bestuur van een autonoom gemeentebedrijf. De democratische controle is zo alvast -op papier-verzekerd. Vanuit onze CD&V-fractie heb ik alvast aangedrongen op een verruiming van het bevoegdheidskader tot de hele mobiliteit voor dit nieuwe autonome gemeentebedrijf. Wanneer het deze bevoegdheden mee kan opnemen, zal het een positieve stimulans kunnen bieden aan de mobiliteitsuitdagingen die op ons afkomen als gemeente. Er moeten o.a. afspraken gemaakt met andere gemeenten om onze mobiliteit te verzekeren. Mobiliteit organiseer je niet vanio een eiland.  


Wat betreft het mobiliteitsplan heb ik als gemeenteraadslid graag meegewerkt met suggesties en voorstellen. De gemeente heeft een voorstel van fietsstraat gemaakt, in samenwerking met Lantis, tussen de Hoogboomsesteenweg via de Ruyseveltslei en het station van Kapellen. Dit lijkt me zeer zinvol om de fietsmobiliteit te stimuleren en mogelijkheid te bieden aan treinreizigers die ook de fiets willen nemen. Ook voor de schoolgaande jeugd kan een fietsstraat een toffe oplossing bieden -alvast zeker voor de bezorgde ouders!. Maar de keuze waar deze fietsstraten aan te leggen is belangrijk. Je gaat immers nieuwe verkeersstromen creëren. Voor de veiligheid van onze fietser wees ik daarom in de plannen op het kruisende verkeer: de F14 (Kon.Albertlei). De oversteek aan de (nieuwe) bareel is niet optimaal! 
Ook blijft de aanvoer van vrachtwagens voor de Promenade in het fietsstraat-voorstel langs de Koningin Astridlaan komen. Dit lijkt me dat niet het beste scenario. CD&V stelt daarom voor om de gemeentelijke logistiek beter en efficiënter te organiseren. (vb: minstens aanpassing levertijden, groeperen van logistiek, inzet duurzame modi, …) Als eerste wapenfeit in de gemeenteraad liet ik met CD&V de gemeente het Werfcharter ondertekenen om exact diezelfde reden. 
De treinreiziger kreeg al -deels- een toegankelijke fietsenstalling (Koolkaai), maar de straat is smal en gevaarlijk druk om fietsverkeer aan te moedigen. Wat betreft deelfietsen te installeren in Kapellen beweegt er nog niet veel. Hopelijk kan Blue Bike een plaats krijgen aan het station, zoals ook onze buurgemeenten deden. In de vervoerregio neemt Donkey Repubic vanaf lente 2022 de uitrol van elektrische deelfietsen voor haar rekening. Komt dit ook naar Kapellen? 
 
Kapelse mobiliteit organiseren betekent verbinden van mogelijkheden
Ons station is een icoon dat onze gemeente siert. Door verwaarlozing brokkelt deze status helaas af. Om de nieuwe initiatieven van deelmobiliteit te ondersteunen zou het gebouw hier een rol in kunnen spelen. Of ook als dagbladhandel waar je een koffie&krant haalt voor het vertrek met de trein? De heraanleg naar voorbeeld van station Heide legde ik alvast op tafel bij het hertekenen van een bruisende winkelstraat. Reizigers content & handelaars meer aantrek?
Kapellen loopt over van mogelijkheden.
 
Willen we minder auto-ongevallen in Kapellen? Dan moeten we kiezen voor alternatieven zoals de fiets en het openbaar vervoer met ook een aangepast (deel-)aanbod en veilige infrastructuur. Deze voorstellen maakte ik als bezorge ouder, burger en raadslid over aan de bevoegde schepen. Ik reken erop dat het bestuur onze CD&V-suggesties meeneemt in de uitvoering van de mobiliteitsplannen voor een #beterKapellen.