September 2019 - Charter Werftransport

CD&V Kapellen vraagt dringend ondertekening van het Charter Werftransport

CD&V Kapellen kreeg na een bevraging, een duidelijke boodschap:

‘Verkeersveiligheid en Veilig naar school gaan’ zijn topprioriteiten voor de inwoners. 

                Dorpskern Kapellen

Tijdens de laatste gemeenteraad vóór de zomer uitte onze fractieleider mevrouw Maaike Van Overloop terecht haar bezorgdheid aan het college voor het toenemende werfverkeer in onze gemeente.

CD&V Kapellen vroeg zich toen af of de gemeente reeds het nodige deed voor het  ondertekenen van het Charter Werftransport. https://charterwerftransport.be/

Helaas stellen wij vandaag vast dat dit nog niet werd ondertekend.

Dit advies werd nochtans zeer positief onthaald door het college tijdens die bewuste gemeenteraad.

 

Met het Charter Werftransport zou onze gemeente:

·         een duidelijk signaal geven dat ze inzetten op een veilige en leefbare gemeente;

·         eenvoudig in dialoog gaan met aannemers en scholen;

·         het werfverkeer in schoolomgevingen constructief aanpakken

 

CD&V Kapellen wil ook dit jaar onze kinderen en hun ouders een ‘Veilig (terug) naar school’ toewensen.

De jaarlijks terugkerende affiche actie, met een wedstrijd waarbij we ook nu weer een fiets zullen wegschenken, loopt nog de hele maand september.

Dit jaar willen we vooral onze schoolgaande jeugd behoeden voor het toenemende werftransport, met de vele werven die er op stapel staan binnen onze gemeente.

De drukte in de dorpskern en aan de schoolpoorten neemt enorm toe, het is belangrijk dat alle weggebruikers zich bewuster door het verkeer zullen begeven.            

 

Volgt onze gemeente het voorbeeld van de gemeente Stabroek, waar het gemeentebestuur het Charter Werftransport al heeft ondertekend?