Sonja Janssens staat op de 9de plaats opvolger op de Vlaamse lijst
Kapellen
03/04/2014
 
 
 

 

Beste leden, sympathisanten,

Binnenkort moeten we weer gaan kiezen.

En ook CD&V Kapellen heeft een kandidaat op de lijst staan.

Onze fractieleider Sonja Janssens staat op de 9de plaats opvolger op de Vlaamse lijst.

 

Wie is Sonja?

In het professionele leven is Sonja Janssens hoofd van de juridische dienst – verzekeringen bij Telenet. Dagelijks ervaart ze hier het belang van nauwkeurig en correct te werken om positieve resultaten te behalen.

Sonja is welbekend in Kapellen en ruime omgeving. Reeds 14 jaar is ze actief geëngageerd in de Kapelse politiek, waarvan zes jaar als voorzitter van de lokale CD&V afdeling en nu als actief betrokken gemeenteraadslid. Hiernaast is Sonja lid van het CD&V regiobestuur, lid van Vrouw en Maatschappij en is ze actief binnen ACW Kapellen.

Voor Sonja is politiek een sociaal engagement, een instrument om een samenleving te maken waar het goed leven is voor iedereen.

Binnen de volgende regering zullen de praktische zaken dienen uitgewerkt te worden om de 6de staatshervorming krachtdadig tot uitvoering te brengen. Het is dan ook van zeer groot belang dat er een duidelijke regelgeving wordt uitgewerkt binnen ieder domein zodat elke doelgroep erbij gebaat is, vindt Sonja. Hierbij blijft ze er zeer gedreven naar streven dat jongeren werk kunnen vinden dicht bij hun woonplaats, dat bedrijven zuurstof krijgen d.m.v. overbruggingskredieten en waarborgen, dat de middenstand de nodige ondersteuning krijgt, dat gezinnen beschikken over een betaalbare woning en flexibele kinderopvang, en dat voor senioren goede zorg op maat wordt verstrekt zodat ze levenslang in hun woning kunnen blijven wonen.

 

Een sterker Vlaanderen maakt een sterker Kapellen ! Geef op 25 mei uw vertrouwen en uw stem aan Sonja Janssens, 9de opvolger op de Vlaamse lijst.”