CD&V nieuwsbrief, oktober 2013
Kapellen
29/10/2013
 
 

Beste symphatisanten,

CD&V Kapellen is volop aan het werken. Vanuit oppositie proberen wij zo veel mogelijk problemen en/of tekortkomingen aan te kaarten. Zowel in als buiten de gemeenteraad zijn we bezig om het leven in Kapellen voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken. Dit is wel geen makkelijke opdracht maar we blijven gemotiveerd en gedreven.

Daarom komt er regelmatig een nieuwsbrief om jullie op de hoogte te houden over het reilen en zeilen in onze gemeente. Wil je zelf meewerken aan onze projecten, dan kan je jezelf altijd kandidaat stellen als bestuurslid bij mij of één van onze mandatarissen. 

Veel leesgenot,

Bert Mertens


Kerkhof

Met 1 november in het vooruitzicht brengen heel wat mensen een bezoek aan het kerkhof om het grafmonument van hun geliefde overledenen te gaan poetsen.  Om het de mensen gemakkelijker te maken en hen niet te ver met hun poetsgerief te laten sleuren vroeg de CD&V fractie op de gemeenteraad van 7 oktober ll. om alle ingangen (hoofd-, achter- en zij-ingang) van het kerkhof maximaal te willen open houden en dit tot 1 november.

Het bestuur stemde in met ons verzoek.


 Julien Breugelmansstraat 

 Op de gemeenteraad van 9 september ll. stelde de CD&V fractie voor om in de Julien Breugelmansstraat een maximum snelheid op te leggen van 30 km/uur.  Dit om de veiligheid van de zwakke weggebruiker en alle bewoners uit de straat te verhogen.  Het bestuur kon ons hierin niet volgen, volgens hen gaat het om perceptie bij de mensen. 

 Groot was onze verbazing dan ook dat er, niettegenstaande het negatief advies van het bestuur, toch borden 30 km/u in de straat werden geplaatst…..bleek om een vergissing te gaan … de meerderheid volgde per ongeluk de oppositie…het mag niet goed zijn …


Putte

In de nacht van 27  juli deed zich een hevig onweer voor, waarbij  o.a. de Grensstraat in Putte onder water liep.  Verschillende bewoners kregen water in hun huis met schade tot gevolg.

Uit de verklaring van de brandweercommandant in de GVA blijkt dat de wateroverlast te wijten was aan het slecht functioneren van de pomp en de sleutel van het pomphuis die niet direct bij de hand ligt maar welke zich op Nederlands grondgebied bevindt.  Nog volgens de brandweercommandant verloopt te communicatie tussen de Belgische veiligheidsdiensten en de Nederlandse lang niet zo vlot meer als vroeger.

Het lijkt het ons aangewezen dat het bestuur zijn Nederlandse collega’s hierover contacteert zodat in de toekomst dergelijke wateroverlast kan vermeden worden.

CD&V stelt het bestuur de vraag of na de verklaringen van de brandweercommandant, enige actie is ondernomen om beter, gemakkelijker en vooral efficiënter te kunnen communiceren met de andere hulpdiensten.  


Financiën 

Dat ook de budgetten van het huidige bestuur uitgeput geraken hebben ze in Kapellenbos mogen vaststellen.  In de Mispelaerlaan wordt het wegdek vernieuwd, echter men is gestopt met asfalt gieten in de helft van de baan en dit om budgettaire redenen ! 

De geplande wijkvergadering in het najaar van 2013 worden verschoven naar 2014 en dit ook om budgettaire redenen.  Het bestuur heeft geen geld meer om naar de noden van de burger te gaan luisteren.


BBC

Vanaf januari 2014 zal de begrotingsopmaak volgens een nieuwe methode gebeuren het zogenaamde BCC (Beleids- en beheerscyclus).  Bedoeling is dat de gemeente haar beleid voorbereidt, uitvoert en evalueert.  De CD&V gemeenteraadsleden volgden hierrond een opleiding.

Lawaaierige (tuin)werkzaamheden op zon- en feestdagen

Het bestuur heeft beslist om geen verbod op het uitvoeren van lawaaierige (tuin)werkzaamheden op zon- en feestdagen op te nemen in het gemeentelijk GAS-reglement. Deze beslissing werd genomen omdat er de laatste jaren een zo grote variëteit in uur/werkroosters bestaat dat voor sommige mensen een zondag of feestdag de enige gelegenheid biedt om bijvoorbeeld eens in de tuin te werken. Tevens is zulk reglement heel moeilijk afdwingbaar. Beroepsactiviteiten daarentegen mogen sowieso niet op zon- en feestdagen. Het bestuur rekent op “goed nabuurschap”.

Hopelijk verhoogd dit de werkdruk bij onze wijkagenten niet …..

Voetbalvelden

De CD&V fractie keurde de aanvraag om het bekomen van een tussenkomst vanwege de Vlaamse gemeenschap voor de aanleg van kunstgras op de voetbalterreinen goed.  Het gaat over het B-veld Capellen, het veld op de Kapelsestraat en het veld op de Franse de Peuterstraat.

Toeval of niet, maar precies één gemeenteraad daarvoor had CD&V gevraagd om een meerjarenplan uit te schrijven met een globale aanpak voor herwaardering van alle sportvelden in Kapellen. 


Ovonde

Het zal allicht duidelijk zijn dat niemand echt tevreden is met de ovonde en de mobiliteitsproblemen in het centrum van Kapellen.  Ook het bestuur blijft stilzwijgend zoeken naar allerlei alternatieven om tot een betere doorstroming te komen.  Zo krijgen een aantal straten verplichte afslagen opgelegd of wordt er aan de automobilisten in andere straten dan weer voorrang verleend.  Ook de verkeerssignalisatie wordt aangepast.  Op de gemeenteraad van oktober bleef CD&V consequent achter haar visie staan dat de doorstroming in Kapellen veel beter kan.  Het hier en daar vervangen van fragmentjes maakt een puzzel nooit tot één geheel.  De toegankelijkheid voor hulpdiensten wordt door de middenberm in de hoofdstraten nog altijd bemoeilijkt en ook de bussen stoppen nog steeds op de rijbaan.  De files blijven aangroeien en de veiligheid voor fietsers en voetgangers werd er niet beter op.  CD&V onthield zich bij deze stemming.            


De Witte Lintjes stationsactie 2013:

Vrouw & Maatschappij Kapellen zal op vrijdag 8 november 2013 ook dit jaar een ‘Witte Lintjes- campagne’ voeren. We steunen hiermee de internationale campagne tegen geweld op vrouwen, enkele dagen vóór de Internationale Dag voor de Uitroeiing van Geweld tegen Vrouwen. Deze actie, die ontstond in Canada, wordt nu in zo’n 70 landen gevolgd. V&M voert deze campagne aan in Vlaanderen en Brussel.
Op vrijdag 8 november 2013 kan u onze afdeling ontmoeten aan het station van Kapellen in de vroege ochtend, tussen 6u30 en 8u30.

 

Het nieuwe statuut voor kwetsbare personen: 

Op 14 oktober organiseerde V&M in Kalmthout een informatieavond rond het nieuwe beschermingsstatuut voor wilsonbekwame mensen. De heer Raf Terwingen, fractieleider CD&V in de Kamer, bracht ons een uitvoerige en interessante uiteenzetting over deze nieuwe wet. Sommige mensen zijn namelijk niet (meer) in staat ‘juridisch zelfstandig’ belangrijke beslissingen te nemen…(vb. mensen met een mentale beperking, psychiatrische patiënten, senioren die dementeren,…)
Deze nieuwe wet beschermt deze mensen en vereenvoudigt het statuut van wilsonbekwame mensen… Het vroegere kluwen van beschermingsmaatregelen zal tevens meer duidelijkheid scheppen.
De nieuwe beschermingsmaatregelen voor mensen die geen beslissingen voor zichzelf kunnen nemen, kwamen er dankzij CD&V, vooral ere -Volksvertegenwoordiger Luc Goutry heeft hiervoor belangrijk werk verricht.
Een boeiende avond, een thema waar u zeker nog meer over zal horen wanneer op 1 juni 2014 deze wet ingaat!


 OCMW Kapellen verhoogt prijs maaltijden aan huis.

Op de OCMW raadszitting van 24 oktober stelde Valerie Van Peel (N-VA) voor om de prijs voor maaltijden aan huis met 1 euro te verhogen omdat, volgens haar, de gebruikers het graag gemakkelijk nemen door de maaltijden aan huis te laten afleveren. Door de prijsverhoging wil ze  meer volk naar de dienstencentra het Bruggeske en het Ertbrandje  lokken. Ronny Van Thillo (CD&V) stelde dat de prijs die nu gehanteerd wordt, 6,50 euro of voor sommigen 5 euro, al boven de door Sodexo aan het OCMW aangerekende kostprijs van 4,09 euro ligt en het ongehoord is dat een sociale dienst winst maakt en nog meer winst wil maken op kap van mensen die het al moeilijk hebben. Als je wil dat de activiteiten in ‘ Bruggeske en ’t Ertbrandje succesvoller worden moet je iets doen aan de activiteiten niet aan de prijs van de maaltijden. De onnodige prijsverhoging op de kap van mindermobielen of mensen die om gezondheidsredenen de maaltijden aan huis laten brengen is niet meer dan een verkapte belasting.

Gert Herman (Sp.a-Groen) trad dit standpunt bij. Hij stelde “Het is een schande dat hier alweer een verdoken belastingsmaatregel wordt doorgevoerd, die vooral door de zwakkeren zal gevoeld worden. Per dag worden er gemiddeld 77 maaltijden aan huis gebracht in gans Kapellen, veelal bij mensen die de deur niet uit kunnen. Het publiek hiervoor is echter heel gevarieerd, wat bewijst dat het OCMW hier zowat alle lagen van de Kapelse bevolking bedient. Er zullen ongetwijfeld mensen bij zijn voor wie deze prijsverhoging geen probleem is, maar het gaat net om de zwakkeren, die bij elke kleine prijsverhoging weer de dupe zijn.”

N-VA en VLD stemden voor deze verhoging, CD&V en Sp.a-Groen stemden tegen.

“Het is goed leven in Kapellen met de kracht van verandering”

 

Contact

CD&V Kapellen
VOORZITTER:
 Bert Mertens

GEMEENTERAAD
Fractieleider:
Sonja Janssens

 Raadslid:
Marc Dekkers

 OCMW-raadslid:
Ronny Van Thillo

 

COMMUNICATIE:
E-mail : info@cdenvkapellen.be
Facebook : Cdenv Kapellen 
http://kapellen.cdenv.be


 Groot succes voor onze derde Pannenkoekenslag

 

De eerste zondag van oktober organiseerden we onze Pannenkoekenslag in Den Bizz.  We mochten vele trouwe leden en sympathisanten verwelkomen.  De lekkere geur trok ook een aantal bezoekers van de rommelmarkt aan.  Het zonnetje zorgde voor een zomerse sfeer met gezellig terras en een springkasteel voor de kleinsten.  De liefhebbers konden er maar niet genoeg van krijgen.  Dus gingen we nog wat deeg bijmaken.  Uiteindelijk kregen we meer dan 300 bezoekers over de vloer, waarvoor hartelijk dank.     


De agenda en verslagen van de gemeenteraad staan op onze site.

In principe is de agenda één week voor de gemeenteraad beschikbaar, dus kom regelmatig een bezoekje brengen aan onze site om op de hoogte te blijven van wat er zoal gebeurt in onze gemeente.

Ook onze tussenkomsten en vragen verschijnen op onze site.

Van zodra we de verslagen digitaal van de gemeente krijgen zetten we ze ook op onze site.
Link naar onze site http://kapellen.cdenv.be/