nieuwsbrief mei 2017
Kapellen
04/05/2017
 
 
Spoorfietsen â€“ schrijf je nu in! 

Zoals u in de laatste nieuwsbrief kon lezen gaat CD&V Kapellen spoorfietsen op zaterdag 17 juni.

Heb je interesse om mee te gaan? Geef ons een seintje via onze voorzitter dries.overlaet@telenet.be of via 0498249978.

Praktisch: om 13u45 verzamelen aan we het Fort Kapellen. Het einde is voorzien rond 17u.  De uitstap kost 5 euro en kan u overschrijven via BE37 1030 2674 8628.

Plezier verzekerd! Opgelet: de plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je snel in!


Nieuws uit de gemeenteraad van 24 april 2017. 

Christiaan Pallemansstraat wordt voorrangsweg 

In de toekomst zal de Christiaan Pallemansstraat een voorrangsweg worden.  Gezien de huidige zeer onduidelijke en gevaarlijke toestand aan de invalswegen, denken we maar aan de Koolkaai, heeft onze fractie geen probleem met deze wijziging. Echter zijn we wel van oordeel dat dit heel duidelijk moet gemaakt worden aan iedere weggebruiker.  In die zin vroeg raadslid Sonja Janssens het bestuur om vooraleer de voorrangsregeling te wijzigen, infrastructurele maatregelen te willen treffen, zeker aan de Koolkaai is dit van groot belang.  Het bestuur ging akkoord en stelde dat er aan de Koolkaai een verhoogd plateau zal gemaakt worden.  De nodige stopborden zullen geplaatst worden en haaientanden zullen op het wegdek worden geschilderd, zodat de voorrangsregel goed zichtbaar is. 

Partizanenstraat - parkeerplaats 

Op vraag van raadslid  Anneke Groenewege-De Lie wordt in de Partizanenstraat een parkeerplaats voor personen met een handicap voorzien. Deze parkeerplaats zal zich bevinden ter hoogte van huisnummer 18. 


De actualiteitsvragen van onze CD&V-fractie. 

Ook in de gemeenteraad van 24 april stelden onze fractie een aantal actualiteitsvragen. Deze kan u hieronder lezen. 

Camerabewaking station                                                                                                                                 

Op 1 april ll. lazen we in de lokale pers dat het bestuur besloten heeft om camera’s te plaatsen aan het station. CD&V is reeds enkele jaren vragende partij, herinner jullie onze actie aan het station in oktober 2012.

Naar onze mening is het plaatsen van camera’s één van de beste manieren om diefstallen te voorkomen en is dit daarenboven meer dan nodig gezien we de voorbije vier weken via de sociale media mochten vernemen dat er wekelijks één tot twee fietsen worden gestolen.

Deze camera’s kunnen er niet snel genoeg komen, vandaar onze vraag, wanneer is de uitvoering ervan gepland?

Het gemeentebestuur antwoordde ons dat we zeer binnenkort de concrete uitwerking hiervan mogen verwachten. Onze raadsleden volgen het op en houden jullie op de hoogte.  

Stationsstraat – middenstand 

Naar aanleiding van de werkzaamheden die uitgevoerd worden in de Guyotlei en de Gasstraat werd de verkeerssituatie in de Stationsstraat gewijzigd.

Door deze wijziging is er minder doorstromend verkeer in de Stationsstraat wat een onmiddellijk effect heeft op het aantal klanten die de handelszaken in de Stationsstraat bezoeken.

Vele handelszaken zien hierdoor hun omzet 40 % tot 60 % dalen.  Dit verlies kan een ondernemer tijdelijk opvangen. Echter, wanneer zulke toestand te lang blijft duren is dit voor een ondernemer nefast.  Bij vele winkeliers staat het water dan ook aan de lippen. Zij maken zich zorgen over de toekomst. Vandaar onze vraag hoelang deze toestand nog zal aanhouden. 

Gezien de Stationsstraat in het verleden het bloeiende winkelhart van Kapellen was en ook tot het kerngebied behoort, lijkt het ons vijf voor twaalf om hier een positieve daad te stellen.  Klanten die vroeger van over de spoorweg kwamen om in de Stationsstraat te winkelen, blijven nu weg. Wat zijn de intenties van dit bestuur wat betreft de doorgang in de Stationsstraat en wat gaat dit bestuur doen om de middenstand van de Stationsstraat en Vredestraat te steunen? 

Het bestuur antwoordde ons het volgende: 

“Sinds de rijrichting gewijzigd werd is er minder doorgaand verkeer in het centrum.

Mensen nemen nu de juiste weg om centrum te bereiken, nl. van Hoogboomsteenweg naar Antwerpsesteenweg. Eigenlijk zoals het hoort.

Dit heeft uiteraard repercuties.

Medio mei eindigen de werken aan de Gasstraat.  Nadien dient nog een klein stukje rioleringswerken uitgevoerd te worden aan de Guyotlei.

In samenspraak met de Politie wordt de verkeerssituatie in de Stationsstraat bekeken. Er zal rekening worden gehouden met de belangen van middenstand, het algemeen belang en de doorstroming”

De IPM (Infrastructuur, Patrimonium, Mobiliteit) werkgroep zal zich hierover buigen.

Het mag niet de bedoeling zijn om het verkeer dat van Zandhoven en Berendrecht komt, terug door de Stationsstraat te laten passeren.

Een verkeersbureau zal aangesteld worden om de “technische rijrichting” te bekijken.

Ondertussen werd met de middenstand een gesprek gevoerd.  Blijkt dat de petitie die er getekend werd, voorbarig is.

Bedoeling is op de gemeenteraad van mei hierover een nieuw reglement goed te keuren.” 

Wij, CD&V Kapellen, volgen dit van zeer nabij verder op.  Het verwondert ons dat nergens het woord “Ovonde” werd vernoemd, noch meer verwonderde ons het feit dat er extra kosten zullen gemaakt worden door een verkeersbureau aan te stellen. 


Stickerverkoop Rode Kruis 

Aan het Rode Kruis werd toelating verleend om over te gaan tot een stickerverkoop op enkele cruciale kruispunten en markten in Kapellen.

De actie vindt plaats op 27 april tot en met 13 mei. 

 

CD&V Kapellen GEMEENTERAAD

Fractieleider :  Sonja Janssens

 Raadslid :  Anneke Groenewege - De Lie  OCMW-raadslid :  Ronny Van Thillo 
Voorzitter:  Dries OverlaatSecretaris:  Evi Degheldere

CommunicatiePhilip Brughmans
E-mail : info@cdenvkapellen.be

Facebook : Cdenv Kapellen 

http://kapellen.cdenv.be