CD&V nieuwsbrief, mei 2014
Kapellen
06/05/2014
 
 
Gemeenteraad : bestuur laat CD&V niet aan het woord over dossier Oud Gemeentehuis

Op de gemeenteraad van 28 april ll. wrijft CD&V het gemeentebestuur aan dat ze in het dossier van het Oud Gemeentehuis niet op de meest efficiënte en kostenbesparende manier hebben gewerkt, integendeel het kost de belastingbetaler vandaag geld.

Nog voor de gemeenteraad aanving werd door de Burgemeester gesteld dat het punt naar de besloten zitting zou verschoven worden.  Iets waar onze fractie zich tegen verzette.  Toch bleek het voor het bestuur moeilijk om een open dialoog over dit dossier aan te gaan en werd me na mijn eerste vraag verzocht te willen stoppen en werd het punt alsnog naar de besloten zitting verschoven. In de besloten zitting werd me vriendelijk verzocht het kort te houden, wel zo kort dat de burgemeester me na mijn eerste vraag vroeg te willen zwijgen.  Hij stelde dat dit geen materie voor een gemeenteraad was. 

Het is duidelijk dat hier de nodige ernst ontbreekt om op een respectvolle manier met de oppositie in dialoog te gaan.  Het is nogmaals gebleken dat in Kapellen de gemeenteraad geen democratisch forum is.


Een zorgzame samenleving: werk voor iedereen, een leefbare combinatie arbeid en gezin, betere pensioenen.

Armoede was vroeger dikwijls het gevolg van “kansarmoede”. Armoede ging veelal over van generatie op generatie. Economische crisissen zorgen er voor dat armoede gelijk waar en bij gelijk wie kan toeslaan. Vroeger nam men aan dat het opgroeien in een kansarm gezin vooral zorgde voor het doorgeven van armoede, vandaag realiseren we ons dat de kans om in de armoede te belanden helemaal niet zo klein is, zelfs voor degenen die het vandaag wel goed hebben.  Het is geen ver van mijn bed show meer. Bedrijven saneren en sluiten, zelfstandigen gaan failliet, jongeren vinden moeilijk een eerste job, mensen die ontslagen worden vinden moeilijk een nieuwe job, gepensioneerden krijgen het moeilijk om rond te komen met hun pensioen. Dit recht op werk en het recht op een welverdiende â€œouwe dag â€œ dienen we te bewaken.

Arbeid dient correct verloond te worden zodat bv. het aanschaffen van een eigen woning voor iedereen die werkt of wil werken mogelijk blijft. Waardering van arbeid vertaalt zich ook in het kunnen werken in een respectvolle omgeving met groeikansen en een zo groot mogelijke flexibiliteit. Vooral dit laatste is belangrijk voor jonge gezinnen en vooral de eenouder gezinnen die de nodige tijd moeten kunnen besteden aan de opvoeding van hun kinderen.

We staan voor een zeer grote uitdaging! Wij willen er voor zorgen dat iedereen in onze maatschappij volwaardig mee kan door te zorgen voor voldoende arbeidsplaatsen die de mensen financiële ademruimte bieden. Betaalbaar wonen, betaalbaar onderwijs en ondersteuning in opvoeding en ontspanning.  Kinderen moeten kunnen genieten van thuisopvoeding, een warm nest, maar ze moeten zich ook kunnen ontspannen in jeugd en sportclubs.

Vlaanderen heeft een pak nieuwe bevoegdheden gekregen en de organisatie van die bevoegdheden moet er voor zorgen dat iedereen die het verdient er ook beter van wordt. De Vlaamse middelen zullen op een eerlijke manier (her)verdeeld worden. Door herscholing en bijscholing zullen we er voor zorgen dat vacatures in knelpuntberoepen, kijk maar naar de zorgsector, kunnen ingevuld worden. De zesde staatshervorming is een feit. De belangrijkste bevoegdheden zijn naar Vlaanderen overgedragen. Het is onze plicht om van Vlaanderen een topregio te maken, waar het goed is om te wonen, te werken, te ondernemen. Bedenk op 25 mei in welk Vlaanderen u wil leven !

Sonja Janssens   Gemeenteraadslid CD&V Kapellen

Vlaams Parlement – 9de opvolger

sonnejanssens@telenet.be

0473 89 20 85

https://www.facebook.com/sonja.janssens.79

Neem eens een kijkje op onze website http://kapellen.cdenv.be/

 

Contact

CD&V Kapellen
VOORZITTER:
 Bert Mertens

GEMEENTERAAD
Fractieleider:
Sonja Janssens

 Raadslid:
Marc Dekkers

 OCMW-raadslid:
Ronny Van Thillo

 

COMMUNICATIE:
E-mail : info@cdenvkapellen.be
Facebook : Cdenv Kapellen 
http://kapellen.cdenv.be


De agenda en verslagen van de gemeenteraad staan op onze site.

In principe is de agenda één week voor de gemeenteraad beschikbaar, dus kom regelmatig een bezoekje brengen aan onze site om op de hoogte te blijven van wat er zoal gebeurt in onze gemeente.

Ook onze tussenkomsten en vragen verschijnen op onze site.

Van zodra we de verslagen digitaal van de gemeente krijgen zetten we ze ook op onze site.
Link naar onze site http://kapellen.cdenv.be/