CD&V nieuwsbrief juni2017
Kapellen
05/06/2017
 
 
Spoorfietsen â€“ schrijf je in nu het nog kan 

Zoals u in de laatste nieuwsbrieven kon lezen gaat CD&V Kapellen spoorfietsen op zaterdag 17 juni.

Heb je interesse om mee te gaan? Geef ons snel een seintje via onze voorzitter dries.overlaet@telenet.be of via 0498 24 99 78.

Praktisch: om 13u45 verzamelen aan we het Fort Kapellen. Het einde is voorzien rond 17u.  De uitstap kost 5 euro en kan u overschrijven via BE37 1030 2674 8628.

Plezier verzekerd! Opgelet: de plaatsen zijn beperkt, dus schrijf je vlug in!


Zin om mee te schrijven aan ons verkiezingsprogramma? 

CD&V Kapellen werkt aan het programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Dit zal gebeuren in verscheidene werkgroepen. Heb je zin om je steentje bij te dragen? Geef ons alvast een seintje via dries.overlaet@telenet.be


Nieuws uit de gemeenteraad van 22 mei 2017. 


Aankoop gronden in de Bernard De Vadderlaan 

De gemeente heeft 6 percelen in de Bernard De Vadderlaan gekocht. 

Door de aankoop van deze percelen wordt het mogelijk dat de gemeente een opwaardering kan realiseren van de Fortsteenweg, dit tot aan de betonplaat (juist voor de ingang van het Fort). De gemeente plant om daar fietspaden aan te leggen.

De gemeenteraad keurde aankoop van de gronden goed. 

Strategisch commercieel plan. 

Dit commercieel plan is een hulpmiddel voor de opmaak van een gemeentelijk detailhandelsbeleid. Aan dit plan is een lijst met acties gekoppeld die de komende jaren in de gemeente zullen ondernomen worden. 

Echter onze fractie heeft vastgesteld dat er geen recent studiemateriaal werd gebruikt, met name cijfermateriaal van 2013.   

Bij het doornemen van het actieplan merken we tevens op dat er voor tal van acties geen enkel budget voorzien is.  We stellen ons de vraag op welke manier de centrummanager zijn of haar taak naar behoren kan uitvoeren wanneer er geen financiële middelen voorzien worden.  Het schepencollege antwoordde dat de centrummanager zich vooral moet focussen op de aanpak van de leegstand. Volgens CD&V is aanpakken van de leegstand slechts een klein onderdeel van de taak van een centrummanager en van een strategisch commercieel plan.

We hopen van harte dat het schepencollege onze constructieve opmerkingen zal meenemen. 

Jaarrekening 2016.

In de gemeenteraad werd ook kennis genomen van de jaarrekening van 2016.

De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële toestand van de gemeente op het eind van 2016 en in de uitgaven en ontvangsten van het boekjaar. In de gemeente loopt een financieel boekjaar gelijk met een kalenderjaar. De jaarrekening bestaat uit een beleidsnota, een financiële nota, de samenvatting van de algemene rekeningen en een toelichting bij de jaarrekening.

Wat ons opviel is dat een aantal budgetposten vaak niet werden gebruikt. Zo werd € 15.500 voorzien voor “aanpakken leegstand en  afbakening kernwinkelgebied”, maar werd slechts € 290 besteed. Voor veilige fietspaden werd er € 137.357 uitgetrokken, echter niets geïnvesteerd in 2016.

Ook de initiatieven ter preventie van leegstand van winkelpanden kan nog beter worden aangepakt. 2015, 1 initiatief, in 2016 2 initiatieven, in 2017 opnieuw 1 initiatief.

Het overschot op de jaarrekening 2016 is in totaal €2,5 miljoen  inclusief € 1,5 miljoen hogere gemeentebelastingen die de Kapellenaars moesten betalen.  


Beurs elektrische fietsen was een succes 

Na een succesvolle eerste editie vorig jaar daagden ook dit jaar heel wat geïnteresseerden op onze e-bikebeurs op zondag 14 mei op. Dankzij de samenwerking met lokale fietsenhandelaars kon men gericht vragen stellen aan de vakmensen ter plaatse. Er was de mogelijkheid om een proefrit te maken op de parking van de Eskapade. 

CD&V Kapellen, ACV en de verscheidene fietsenhandelaars kijken terug op een geslaagd evenement. Koning Fiets wint langzaam de aandacht en harten van de Kapellenaars! CD&V Kapellen legt al langer de nadruk op de fiets als het vervoersmiddel om onze dorpskern opnieuw leefbaarder te maken. Kiezen voor Koning Fiets is kiezen voor meer beweging, het klimaat en een leefbaardere dorpskern. De fiets als vervoersmiddel voor woon-werkverkeer vraagt ook om veilige en toegankelijke fietspaden. CD&V Kapellen is blij met de fietsostrade die door onze gemeente loopt maar vraagt aan het gemeentebestuur ook veiligere oversteekplaatsen aan deze fietsostrade door Kapellen.


Zomerprogramma Kapellen 

Pulptuur gaat dit jaar door op zondag 2 juli 2017. Thema is Pulptuur Plage. 

Noten in het park – Engie Parkies

Vanaf 6 juli - 7 opeenvolgende donderdagen

7 donderdagen kan je in het park genieten van optredens. Hapjes en drankjes zijn te krijgen vanaf 19.30 uur. De optredens starten om 20.15 uur en duren tot 22.30 uur. 

6 juli - Sofie & Hugh Kanza

13 juli - Gene Thomas in kader van Vlaanderen Feest

20 juli - Cookies and Cream

27 juli - Isabelle A

3 augustus - Kate Ryan

10 augustus - Bulsjivism met Ben Crabbé

17 augustus - Camping Esmeralda met Rob Van Oudenhove en Dean
 

Samen met parkies: 14 juli : kindernamiddag in het park (programma nog te bepalen).

30 augustus: intergemeentelijke samenwerking T-day in Brecht (tienerfestival), met optreden van JeBroer. Er worden bussen ingelegd vanuit Kapellen voor de tieners (3 euro) 

Cultacolor Burendag - in Opvangcentrum voor Asielzoekers
Donderdag 13 juli â€“ van 11.00 tot 15.00 uur - gratis - inschrijven is niet nodig

Het opvangcentrum voor Asielzoekers geeft een groot feest met kinderanimatie. Neem je picknick mee, als nagerecht krijg je een ijsje.

Iedereen is welkom, kinderen onder begeleiding van een volwassen persoon. 

ATV-zomervertelling

Maandag 28 augustus – gemeentepark - vanaf 20.00 uur - gratis

Steven Goegebuer 

Nog evenementen:

11 juli – Kapelse verhalen in ’t kerkske

12 augustus: Vlaams muziekfeest

24 augustus : Kapellen zingt 

De maand juni betekent ook examens voor vele scholieren.

CD&V Kapellen wenst alle studenten veel studiemoed toe!

 

CD&V Kapellen GEMEENTERAAD

Fractieleider :  Sonja Janssens

 Raadslid :  Anneke Groenewege - De Lie  OCMW-raadslid :  Ronny Van Thillo 
Voorzitter:  Dries OverlaatSecretaris:  Evi Degheldere

CommunicatiePhilip Brughmans
E-mail : info@cdenvkapellen.be

Facebook : Cdenv Kapellen 

http://kapellen.cdenv.be