CD&V nieuwsbrief januari 2016
Kapellen
17/01/2016
 
 

Beste wensen voor het nieuwe jaar: nieuwjaarsreceptie 2016

Nieuwjaarsreceptie op  Zondag 24 januari 2016

Waar:  De Geesten in Ekeren (bunt)

U bent van harte welkom van 14.30 uur tot 17.00 uur

Gastsprekers:  Nahima Lanjri en Servais Verherstraeten

Samen klinken we op het nieuwe jaar! 


Reactie van CD&V Kapellen op artikel verschenen in GVA van 13 januari 2016 "Hoe wordt uw gemeente bestuurd"
Sonja Janssens (CD&V)


 Belastingen wél verhoogd

 â€œCD&V kan geen steun verlenen aan het zoveelste duur prestigeproject”, stelt fractieleider Sonja Janssens over het nieuwe administratief centrum en de hertekening van de site rond ’t Bruggeske.  “Wij ijveren voor betaalbare serviceflats op die locatie én we pleiten voor een ondergrondse parking van twee verdiepingen in plaats van één, zodat buurtbewoners er een parkeerplaats of garage kunnen kopen”. 

 De partij suggereert om de bushalte op de site te integreren waardoor de doorstroming op de ovonde verbetert en ziet ook graag een doorsteek van de site naar de Dorpsstraat.  Over de fietspaden stelt de partij de veiligheid ervan in vraag.  “Er is nood aan veilige berijdbare fiestpaden vooral nu op vele plaatsen het licht gedoofd wordt na 23 u en gevaarlijke situaties op de fietspaden veel minder goed door de fietsers worden opgemerkt.”

 â€œIn de verkiezingsfolders van zowel Open-VLD als N-VA lazen we dat de gemeentebelastingen niet zou verhogen.  Maar de belastingen zijn wel verhoogd, op vele vlakken.  De onroerende voorheffing verhoogde van 700 naar 875 en de Jacobuscheques werden afgeschaft.  Die cheques werden aangekondigd als een lastenverlaging waarbij iedereen gelijk voor de wet was.  Het leidingwater werd op 1 januari duurder doordat de Vlaamse toeslag verhoogde en de gemeente Kapellen zich daarvan niet heeft losgekoppeld.  De toegangsprijs voor het zwembad verhoogde, de premie voor het voorhuwelijkssparen werd afgeschaft,…..Het werkingsbudget van de adviesraden werd verminderd.  Voor de GROS bijvoorbeeld ging de subsidie van 30.000 euro naar 11.500.” (env)

 

contactinfo 2016

CD&V Kapellen


 GEMEENTERAAD

Fractieleider :

Sonja Janssens

 Raadslid :

Marc Dekkers  OCMW-raadslid :

Ronny Van Thillo


Voorzitter
Ludo Bocken

 COMMUNICATIE:

E-mail : info@cdenvkapellen.be

Facebook : Cdenv Kapellen 

http://kapellen.cdenv.be