CD&V nieuwsbrief, januari 2014
Kapellen
13/01/2014
 
 
De besturen en mandatarissen van de CD&V afdelingen Ekeren, Brasschaat en Kapellen hebben het genoegen U uit te nodigen op hun jaarlijkse gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van 19/01/2014.

Gastspreker is Dhr. Servais Verherstraeten. Staatssecretaris voor Staatshervorming; Regie der gebouwen en Duurzame Ontwikkeling.

Aanvang 14 u 30

Plaats: Akerzaal, Ekers hof, Groot Hagelkruis 6/1, 2180 Ekeren

Verhaalbelasting Philippe Spethstraat

Binnenkort starten de renovatiewerken van de Philippe Spethstraat.

Sommigen vroegen zich af waarom zij verhaalbelasting moeten betalen en de bewoners van de Kasteeldreef dit in het verleden niet moesten doen.

Het antwoord hierop is: Bij de renovatie van de Kasteeldreef werd een grote rioolbuis gestoken om de afwatering van Kapellenbos te verzekeren. Het SPAK was hierbij de drager van de kosten. Voor ons is nog niet duidelijk wat kosten van riolering te maken hebben met kosten voor de weg.  Wel is voor ons duidelijk dat het bestuur in Kapellen met twee maten en twee gewichten werkt voor het aanrekenen van verhaalbelasting.


Begraafplaats Kapellen

Het bestuur heeft zijn belofte niet gehouden i.v.m. onze vraag om het kerkhof maximaal open te houden tijdens de allerheiligingperiode. Wij hebben dit daarom nog eens aangekaart in de gemeenteraad en in de pers.

Nu, de laatste gemeenteraad heeft het bestuur gemeld dat ze op de achteringang een elektronisch slot zullen voorzien. We zijn benieuwd of dit zal helpen om tijdens de allerheiligenperiode de poorten maximaal open te houden. We volgen dit op.


Middenstand

Het nieuwe bestuur gaat er prat op de komende legislatuur aandacht en ondersteuning te geven aan de middenstand.  In de dorpskern van Kapellen zal men nieuw leven inblazen zodat het aangenaam winkelen is in Kapellen.  Om de nieuwe Schepen van Middenstand hierin ten volle te ondersteunen werd hem voor het jaar 2014 een budget van 0 euro toegekend.   Ja, u leest het goed, ….

Wij kunnen alleen maar toejuichen dat de samenwerking tussen het bestuur en de Kapelse middenstand Kapellen zou verbeteren en dat er naar hun specifieke noden wordt geluisterd..  CD&V bedoelt dan wel de ganse Kapelse middenstand, Putte, Hoogboom,…inclusief.  Maar als er geen geld is om te kopen, zal het een magere soep worden.

Om het jaar goed in te zetten stuurde het gemeentebestuur een mail aan iedere middenstander in Kapellen waarin ze hen het beste wenste voor 2014.  Onderaan de mail werd reclame gemaakt voor de pop-up winkels.   De laatste weken van het voorbije jaar zagen we deze popup winkels in enkele straten verschijnen en het brengt kleur in het straatbeeld.  Echter we mogen niet vergeten dat dit maar tijdelijke projecten zijn.  Om dan een nieuwjaarsmailing aan de Kapelse middenstand te sturen met daarin gratis reclame voor de popup stores tart de verbeelding.  Geen enkele Kapelse middenstander heeft er ooit mogen op rekenen dat het gemeentebestuur gratis reclame voor hen maakten.  Opnieuw een teken hoe respectloos de nieuwe bestuursploeg met haar ondernemers omgaat.


Huisvuilophaling wordt duurder ook voor diegene die sorteert

Onder het moto “ De vervuiler betaalt” werd de prijs voor de ophaling van huisvuil verhoogd en werd de prijs van de stickers 66 % duurder.  Het bestuur schuift de hete aardappel door naar de Vlaamse Overheid, waar ook onze Burgemeester deel van uitmaakt.  De Vlaamse Overheid draagt inderdaad de slogan “De vervuiler betaalt” uit, echter dit voor de verwerking van grof huisvuil.  Dit laatste vergeet ons bestuur erbij te vertellen.

Het is duidelijk dat  het moto hier een drogreden is, maar dat het gaat over een verdoken belastingsverhoging.

De Kapellenaars die reeds sorteerden en de  Kapellenaars die nog meer aandacht aan het sorteren van zijn huisvuil besteden worden gestraft en mogen in de toekomst 66 % meer voor de verwerking van hun huisvuil betalen.

 

Contact

CD&V Kapellen
VOORZITTER:
 Bert Mertens

GEMEENTERAAD
Fractieleider:
Sonja Janssens

 Raadslid:
Marc Dekkers

 OCMW-raadslid:
Ronny Van Thillo

 

COMMUNICATIE:
E-mail : info@cdenvkapellen.be
Facebook : Cdenv Kapellen 
http://kapellen.cdenv.be


De agenda en verslagen van de gemeenteraad staan op onze site.

In principe is de agenda één week voor de gemeenteraad beschikbaar, dus kom regelmatig een bezoekje brengen aan onze site om op de hoogte te blijven van wat er zoal gebeurt in onze gemeente.

Ook onze tussenkomsten en vragen verschijnen op onze site.

Van zodra we de verslagen digitaal van de gemeente krijgen zetten we ze ook op onze site.
Link naar onze site http://kapellen.cdenv.be/