CD&V nieuwsbrief, mei 2014
Kapellen
24/05/2014
 
 
OCMW verhoogt de huur van de sociaal appartementen 

In de OCMW raad van november 2013 veranderde NVA en Open VLD de huur van de sociaal appartementen achter de Putse bibliotheek. Uit het dossier was niet op te maken wie er nu meer of minder zou betalen. Zij deden dit onder het mom dat er een onderscheid moest gemaakt tussen de appartementen afhankelijk van de grootte en de verdieping. Het zou zeker niet gelden voor de huidige bewoners. Wat blijkt nu? Alle bewoners krijgen de sociaal assistente van het ocmw op bezoek die het nieuwe contract komt voorstellen. De vaste kosten zouden zakken van 9 naar 7 euro per maand en de bewoners van het gelijkvloers zouden ook niet moeten betalen voor de lift die ze toch niet gebruiken. Een allerte bewoner sloeg alarm bij alle raadsleden en open VLD was er als de kippen bij om hem te contacteren. Daar bleef het dan ook bij. CD&V-er Ronny Van Thillo nam dit dossier wel degelijk ter harte. Op de OCMW-raad van 22 mei heeft hij een bijkomend agendapunt op de raad gezet. De aanpassing van de huur moet herroepen worden en als open –VLD en NVA de huur willen aanpassen zullen ze het spel correct moeten spelen. Schandalig hoe mensen die het al niet breed hebben met een “louche” truuk geld worden ontfutseld door het gemeentebestuur. Het is ook die OCMW voorzitter Valerie Van Peel die in een verkiezingsprogramma zegt dat ze sociaal voelend is.

 

Resultaat: de huurcontracten verwijzen voor de afrekening van de kosten naar het huishoudelijk reglement en in het huishoudelijk reglement … staat niets vermeld. Een debat hierover ging Valerie Van Peel (NVA) uit de weg omdat ze heel goed wist dat ze geen argumenten had om haar gelijk te bewijzen. Daarom stelde ze voor om het voorstel van CD&V weg te stemmen en de open VLD en NVA meute volgde gedwee.  


De verkeersregels volgens Open VLD

Op de agenda van de gemeenteraad van 19 mei ll. stonden aangapaste verkeersreglementen voor de wijk vredenburch. In deze woonwijk liggen een aantal pleintjes die het bestuur een aantal jaren geleden als rondpunt heeft bewegwijzerd maar niet structureel heeft aangepast.  Het spreekt voor zich dat dit voor nogal wat verwarring zorgde en echt geen ideale verkeersveilige toestand was.  Toen jaren geleden werd gestemd dat deze pleintjes in de Sparrenlaan en omliggende straten als rond punt zouden ingericht worden hebben onze fractieleden dit niet goedgekeurd omdat ze wisten dat het niet zou werken als er geen structurele maatregelen, lees verbouwingswerken, zouden gebeuren.  Dat werd toen door de toenmalig bevoegde Schepen ten stelligste ontkent.   Vandaag blijkt dat we eigenlijk gelijk hadden.  Zoals gezegd stond dit punt op de agenda van de gemeenteraad, echter wie de Kapelse politiek een beetje volgt weet dat ons Bestuur het democratisch gedachten goed niet erg hoog in het vaandel draagt en graag op eigen houtje handelt.  Het punt dat ter goedkeuring op de gemeenteraad lag, werd reeds uitgevoerd. Tijdens de gemeenteraad hebben we hierover een opmerking gemaakt echter dit werd weggewuifd door te stellen dat dit dossier reeds maanden aansleept en dat er nu dringend moest gehandeld worden. 

 

Wat zien we nu? Aan twee pleintjes in de Sparrenlaan die als rond punt waren ingericht staan nu borden die de weggebruiker verplichten rechts af te draaien. Volgens Dirk Van Mechelen en Koen Helsen is dat niet juist en “begrijpen wij dat verkeerd” want je mag ook nog recht door. En aangezien elk gemeenteraadsbesluit begint met “artikel 1  Dirk Van Mechelen heeft altijd gelijk en artikel 2 Als Dirk Van Mechelen geen gelijk heeft moet de meerderheid hem gelijk geven” werd dit punt ook alzo verplicht gestemd.

 


 Morgen in het stemhokje Lijst 15 CD&V Vlaams Parlement 9e opvolger Sonja Janssens 

 

Contact

CD&V Kapellen
VOORZITTER:
 Bert Mertens

GEMEENTERAAD
Fractieleider:
Sonja Janssens

 Raadslid:
Marc Dekkers

 OCMW-raadslid:
Ronny Van Thillo

 

COMMUNICATIE:
E-mail : info@cdenvkapellen.be
Facebook : Cdenv Kapellen 
http://kapellen.cdenv.be