Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
CD&V nieuwsbrief december 2017
CD&V nieuwsbrief december 2017
Een lid van CD&V Kapellen op ATV!
Het café de Nachtegaal in Kapellen wordt op maandag 4 december gesloopt. In de volksmond staat het café beter gekend als het Vogelenkot. Het café is eigenlijk al 35 jaar dicht, maar zaterdag 2 december werd het nog voor een laatste keer geopend.
Ons Adeline Elst mocht op ATV uitleggen waarom het café in de volksmond het Vogelenkot werd genoemd. De volledige reportage kan u zien via: https://atv.be/nieuws/video-legendarisch-cafe-het-vogelenkot-sluit-52595
Nieuws uit de gemeenteraad 

Onze raadsleden Sonja Janssens en Anneke De Lie - Groenewege brengen verslag uit in deze rubriek. 
1) Aanleg fietspad tussen Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan 
De kogel is door de kerk, jarenlang was CD&V Kapellen vragende partij voor de aanleg van een fietspad tussen de Fortsteenweg en de Bernard De Vadderlaan. In 2018 wordt gestart met de aanleg ervan ! 
Hierbij wordt niet alleen gedacht aan Koning Fiets (een andere actie van CD&V) doch ook aan het milieu, er zal namelijk langs het fietspad een vleermuisvriendelijke openbare verlichting geplaatst worden.    Onze fractie is dus bijzonder tevreden. 
2)   Meerjarenplan en begroting 2018 
Onze fractie stelde enkele welgerichte vragen maar kreeg bedroevend weinig antwoorden.
Wat wel duidelijk is, is dat er weinig middelen voor sociale zaken en lokale economie zijn  voorzien.  Senioren en hulpbehoeftige Kapellenaren blijven op hun honger zitten.  Net als de middenstand in Kapellen. Al jaren stellen we vast dat de middenstand het hard te verduren heeft, echter het bestuur is nog niet geneigd om deze groep een hart onder de riem te steken. 
Wel worden alle beschikbare financiële middelen voorzien om het grote nieuwbouwproject te kunnen financieren.  CD&V vroeg verduidelijkingen in verband met het financieringsmechanisme, op welke manier de prijs van de grond die de gemeente verkoopt bepaald werd en de zogenaamde recuperatie van  4€ mio aan BTW. Het bestuur hield het bij een vaag en onduidelijk antwoord.  Het bestuur blijft op haar standpunt dat ze de Kapellenaar de komende twintig jaar met een zeer goedkope schuldaflossing zal opzadelen.
Onze fractie blijft bij haar overtuiging dat het anders en beter had gekund.  We houden onze adem al in voor de prijzen die er voor de serviceflats en woningen zullen gevraagd worden.  
Los van het meerjarenplan of het voorgesteld budget voor 2018 wensen we op te merken dat we in tijden van crisis bijzonder waakzaam met de financiële middelen van de belastingbetaler dienen om te gaan.
De financiële toestand van de gemeente dient deskundig en nauwlettend opgevolgd te worden.  Een actiever beheer van het patrimonium, verlaging van de schuldenlast, monitoren van afwijkende prijsbestekken en erop toezien dat de meerwerken voor het project niet de pan uit swingen, zijn  sleutelbegrippen.  Ook dit laatste blijkt al niet het geval te zijn, want ondertussen blijkt al dat een aantal kosten niet voorzien werden.
CD&V Kapellen volgt dit van zeer nabij op. 
3) CD&V Kapellen denkt aan uw verkeersveiligheid 
Bosweg  
Dagdagelijks wordt de Grensstraat en de Driehoevenseweg nog steeds gebruikt als toegangsweg naar de Nederlandse fabriek Van Niftrik. Alhoewel Woensdrecht een nieuwe grotere aangepaste weg via de Bosweg op hun grondgebied heeft aangelegd, blijven de vrachtwagens hardnekkig de vroegere veel te smalle straten gebruiken.  
Onze fractie vroeg of dat er er een mogelijkheid bestaat om in de Ertbrandstraat ter hoogte van de Grensstraat de vrachtwagenchauffeurs duidelijk te maken dat ze via de Bosweg zouden moeten rijden.  Blijkbaar kent de GPS de nieuwe weg nog niet. De leveranciers van de gevestigde bedrijven zijn er al wel op gewezen dat men beter langs de Bosweg rijdt. Het gemeentebestuur reageerde positief op onze tussenkomst en ging hieraan gevolg geven. Voor de Grensstraat gaan ze de situatie bekijken. 
Verkeersbord Ertbrandstraat  
Door het veelvuldig gebruik van de schoolingang naast de kerk dat uitkomt enerzijds op het Kardinaal Mercierplein en anderzijds in de Leopold Scheiperslaan is het opgevallen dat het verkeersbord 30km/h dat in de Ertbrandstraat ter hoogte van de gronden Gijsen het einde van 30km/h  aangeeft te vroeg staat. 
Daar velen na het bord zich op de rijbaan begeven om deze over te steken, is dit een onveilige situatie. 
Onze fractie stelde de  vraag of dat het misschien beter is om het bord te verzetten voorbij het Kardinaal Mercierplein om zo de verkeersveiligheid te verhogen. Het gemeentebestuur reageerde hier ook positief op. Na de aanleg van de nieuwe parkeerplaatsen zal heel de verkeerssituatie herbezien worden en ook aangepast worden.
Kerstboomverbranding zaterdag 13/01/2018  
CD&V Kapellen is traditioneel aanwezig met een champagnebar op de Kerstboomverbranding. Deze gaat door op zaterdag 13 januari 2018. Plaats van afspraak is het Marktplein te Kapellen vanaf 19.00 uur.  
De kerstboomverbranding is een gezellig moment samen in de buitenlucht, samen trotseren we de koude rond een warm vuur. We zijn de brandweer van Kapellen dankbaar om de kerstboomverbranding in goede banen te leiden.  
Democratische prijzen aan onze stand.  
Iedereen welkom! 
Nieuwjaarsreceptie zondag 21/01/2018  
Het partijbestuur en mandatarissen van de CD&V afdeling Kapellen heeft het genoegen u uit te nodigen op de nieuwjaarsreceptie van zondag 21 januari 2018 
Aanvang 14 u 30  Plaats: Zaal den Haasdam met adres Hoogboomsteenweg 215, 2950 Kapellen. 
Tevens organiseren we op onze nieuwjaarsreceptie een benefiet ten voordele van Yara.  
Yara is een Kapels meisje van 16 jaar. Een aantal jaren geleden werd ze getroffen door kanker. Ze verloor een been en sindsdien zit ze in een rolstoel. 
Haar familie en zijzelf wil graag een prothese kopen. Wil je een steentje bijdragen en haar helpen: steun dan de benefiet op de nieuwjaarsreceptie. Yara zal hierop ook aanwezig zijn. We hopen een mooi bedrag te kunnen overmaken.  
Indien u de benefiet steunt, maakt u bovendien kans om een cadeaucheque van Beleef!Kapellen te winnen.  
Iedereen welkom op onze nieuwjaarsreceptie!
Verkiezingen 2018 - uw inbreng telt. 
Zondag 14 oktober 2018 zijn het de gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel zijn we met z'n allen druk bezig de gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden: zowel de opmaak van het programma als de zoektocht naar kandidaten. Weldra wordt ook onze lijsttrekker bekend gemaakt. 
Heb je ideeën voor het programma? Of wil je graag kandidaat stellen voor de verkiezingen? Of ken je mensen die wel interesse hebben om op te komen mail dan naar info@cdenvkapellen.be of spreek iemand aan van het bureau. De bureauleden kan u terugvinden via onze website: http://kapellen.cdenv.be/mensen 
Bij CD&V telt elke mens en heeft elk lid de mogelijkheid om zijn/haar stem te laten horen. Samen maken we het programma! We hopen dat we samen een sterk resultaat kunnen realiseren met CD&V in 2018. Met uw steun is dat mogelijk!
>
>
>
>