CD&V nieuwsbrief december 2015
Kapellen
23/12/2015
 
 

Prettige feestdagen

Als er toch iets knalt, laat het dan de Champagne zijn.

Begin dit jaar heeft onze fractie gevraagd om strenger toe te kijken op het illegaal gebruik van vuurwerk tijdens de feestdagen.  Dit met de bedoeling om ongelukken te voorkomen en ook dieren niet te zeer af te schrikken.  De meerderheid had ons toen verzekerd dat er voelbaar opgetreden zou worden bij misbruik.  In het licht van de huidige gespannen sfeer leek ons deze vraag zelfs meer dan verantwoord en werd ze dus nogmaals herhaald door gemeenteraadslid Marc Dekkers.

Blijkbaar werd ons idee eerder dit jaar al meegenomen, want wat bleek ?  De gemeente stoomde een folder klaar over vuurwerk, zodat preventief kan gewerkt worden.  Daarnaast zal er ook effectief gevolg gegeven worden wanneer misbruik wordt vastgesteld.


Oprichting van een autonoom gemeentebedrijf

Kapellen richt autonoom gemeentebedrijf op voor uitbating van haar sportinfrastructuur (sporthallen en zwembad).

Deze ingreep was nodig om de gemeentebegroting sluitend te krijgen. Hoe doet men dit? Een bedrijf kan de btw op z'n investeringen recupereren van de hogere overheid, een gemeentebestuur kan dat niet. Goed gedaan zal je zeggen. Ja op korte termijn wel want dit jaar recupereer je op die manier veel btw, maar ... De volgende jaren zal je op de diensten die dat bedrijf levert btw moeten aanrekenen. Dat zal dus de netto inkomsten verlagen of de prijs van die diensten verhogen.
Op lange termijn zullen we dus met z'n allen meer gaan betalen.
Op de gemeenteraad van 14 december ll. heeft gemeenteraadslid Sonja Janssens in haar tussenkomst het BTW-mechanisme toegelicht en gesteld dat er aan korte termijnvisie politiek werd gedaan.
CD&V heeft dit niet goedgekeurd want dit zal leiden tot de zoveelste verdekte belastingverhoging van de Open VLD en NVA meerderheid.


Kerstboomverbranding 2016

Wij zijn aanwezig met een champagnebar op de Kerstboomverbranding van zaterdag 9 januari. Op het marktplein te Kapellen vanaf 19.00 uur

Democratische prijzen aan onze stand
Iedereen welkom.

 


nieuwjaarsreceptie 24/01/2016

De besturen en mandatarissen van de CD&V afdelingen Ekeren, en Kapellen hebben het genoegen U uit te nodigen op hun jaarlijkse gemeenschappelijke nieuwjaarsreceptie van 24/01/2016.

Gastsprekers zijn, Servais Verherstraeten en Nahima Lanjri.

Aanvang 14 u 30  Plaats: De Geesten in Ekeren (bunt)

Iedereen welkom!

 

contactinfo 2016

CD&V Kapellen


 GEMEENTERAAD

Fractieleider :

Sonja Janssens

 Raadslid :

Marc Dekkers  OCMW-raadslid :

Ronny Van Thillo


Voorzitter
Ludo Bocken

 COMMUNICATIE:

E-mail : info@cdenvkapellen.be

Facebook : Cdenv Kapellen 

http://kapellen.cdenv.be