CD&V nieuwsbrief, december 2014
Kapellen
05/12/2014
 
 
 

Open-Vld en N-VA verhoogt belasting met 25% in Kapellen

 De verenigde oppositie, SPA-Groen en CD&V, is verbolgen over de aangekondigde belastingverhoging die de meerderheid in Kapellen wil doorvoeren m.b.t. de opcentiemen op de onroerende voorheffing.   Deze belasting stijgt van 700 euro naar 875 opcentiemen, wat een verhoging is van maar liefst 25 %. 

 

 Binnenkort moeten de Kapellenaren ieder jaar 1,2 miljoen euro meer ophoesten.  In totaliteit verhogen de belastingen in deze legislatuur met 5 miljoen euro. Dat hebben de oppositiepartijen SPA-Groen en CD&V berekend. “Er komt nu toch een belastingverhoging”, reageert CD&V-fractievoorzitter Sonja Janssens ontgoocheld. “En dat niettegenstaande de vaak herhaalde verkiezingsbeloftes in de programma’s van Open-VLD en N-VA en de beloftes die daarna gemaakt werden tijdens de wijkvergaderingen." Volgens haar is er sprake van een duidelijk kiezersbedrog. Zij refereert aan de belofte van open VLD en N-VA en citeert uit de gemeenschappelijke beleidsnota waarin staat: “Lage fiscale druk, concreet betekent dit 5 % aanvullende personen belasting en 700 euro opcentiemen onroerende voorheffing.  Dit gunstig fiscaal klimaat blijft behouden.” Omwille van deze belofte in de beleidsnota reageren de oppositiepartijen alert en kritisch op de aangekondigde belastingverhoging. “Vandaag moeten we vaststellen dat de meerderheid er niet in geslaagd is om een lange termijn visie te ontwikkelen. Toen de bodem van de spaarpot plots zichtbaar was, zijn ze wakker geschrokken. De meerderheidspartijen plegen woordbreuk en de Kapellenaar krijgt de rekening gepresenteerd.”

 

 

 

 De taxmaatregel wordt ingevoerd bovenop de recente verhoging van retributies voor o.a. jeugd, sport en cultuur en de prijsstijging van de huisvuilstickers. Naast het invoeren van hogere belastingen en retributies, werden reeds eerder al voordelen voor de Kapellenaar afgeschaft, zoals o.m. de Jacobuscheques, de geboortepremie en de premie van het voorhuwelijkssparen.  In tijden van crisis en werkloosheid, valt de combinatie van al deze maatregelen extra zwaar.

 

 â€œDeze beslissing druist in tegen de huidige trend in Vlaanderen.  Uit een studie van de VVSG blijkt dat bijna 98% van de Vlaamse gemeenten hun belastingtarieven handhaven in 2015.  Sterker nog, er zijn zelfs gemeenten die de belastingen verlagen zoals recent in Mechelen.” Wij zijn bovendien niet te spreken van de manier waarop de begrotingsbesprekingen op de gemeenteraad al van in het begin werden gevoerd. “Bij elke begroting lieten we als oppositie weten dat de rekening niet klopte. De meerderheid veegde onze argumenten keer op keer van tafel. Zij stelden dat ook indien de inkomsten uit de personenbelasting omwille van de crisis te laag zouden ingeschat zijn, de gemeente voldoende reserves in kas heeft om dit te kunnen opvangen. Volgens hen zou er zelfs nog geld over blijven om te investeren. Maar met het invoeren van deze belastingverhoging, blijkt dat dus duidelijk niet het geval en hebben ze ons dit voorgelogen. Dit is niet hoe wij aan politiek willen doen."

 

 De oppositie vindt het verkeerd dat de burgers opnieuw extra moeten betalen, en dat terwijl zij daar niets voor terug krijgen. In het verleden werd met geld gegooid zoals bijvoorbeeld  het aanleggen van het Dorpsplein dat nu al na enkele jaren opnieuw heraangelegd moet worden… zulke kosten moet de burger nu ophoesten. Beter zou zijn geweest om dure prestigieuze projecten te laten rusten, voortdurende kosten van advocaten- en studiebureaus te vermijden en in te zetten op een sterk lokaal beleid met aandacht voor haar inwoners en middenstand.

 

Info:  Sonja Janssens     0473 892 085       CD&V

 

 

Contactinfo

CD&V Kapellen


 GEMEENTERAAD

Fractieleider :

Sonja Janssens

 Raadslid :

Marc Dekkers  OCMW-raadslid :

Ronny Van Thillo


Voorzitter
Ludo Bocken

 COMMUNICATIE:

E-mail : info@cdenvkapellen.be

Facebook : Cdenv Kapellen 

http://kapellen.cdenv.be