CD&V nieuwsbrief, december 2013
Kapellen
23/12/2013
 
 
Beste symphatisanten,

 

Graag zou ik jullie een zalige Kerst en een vreugdevol 2014 toewensen.

2013 was een bewogen jaar. We hebben ons enkele keren laten zien in de gemeenteraad en de pers. Zo was er eerst de voorzittersverkiezing van de partij en vrouw en maatschappij. Vervolgens zijn we er direct ingevlogen met het aankaarten van het verminderen van de jacobuscheques. De snelheidsbeperking in de Julien Breugelmansstraat, de optimalisatie van de Kapelse sportvelden, de openingsuren van de begraafplaats tijdens de allerheiligenperiode, de verhoging van de maaltijden van het OCMW, onze bedenkingen bij de meerjarenplanning 2014-2019 zijn allemaal tussenkomsten die vanuit onze partij naar voor zijn gekomen.

Maar ook hebben we ons laten zien bij de witte lintjesactie van vrouw en maatschappij waar we de internationale campagne tegen geweld op vrouwen steunden.

Vanuit oppositie proberen we zeer critisch de werking van onze gemeente op te volgen. Ik wil alle medewerkers van het bestuur, onze mandatarissen en vooral ook jullie daarvoor nog eens extra bedanken.

Hopelijk wordt 2014 een even boeiend jaar. Wij zijn er alvast klaar voor en met uw steun zullen we er ook dan een heel jaar staan.

Bert Mertens


Kerstboomverbranding 11/01/2014

Kom naar de kerstboomverbranding op het marktplein te Kapellen, op zaterdag 11/01/2014 vanaf 19.00uur

Wij staan er weer met onze champagnebar!!

Iedereen welkom, democratische prijzen.


nieuwjaarsreceptie 19/01/2014

op  Zondag 19 januari 2014

Waar: Akerzaal, Ekers hof, Groot Hagelkruis 6/1  2180 Ekeren

U bent van harte welkom van 14.30 uur tot 17.00 uur

Gastspreker:   Dhr. Servais Verherstraeten 

Samen klinken we op het nieuwe jaar! 


Afschaffingen premies en verhoging gemeentetarieven

 

Afschaffing Jacobuscheques
Vanaf 1 januari worden de Jacobuscheques afgeschaft, opnieuw een verdoken belastingsverhoging.  In de jaren 90 beloofde de VLD op haar congres een belastingsvermindering.  Echter nadien bleek dat hier geen financiële middelen voor waren.  Dus werd de Jacobuscheque geboren welke eigenlijk een verlaging van de belasting was en dit voor iedere Kapellenaar gelijk.  Toen de Jacobuscheque in het leven werd geroepen ging de VLD er prat op dat het om een belastingsvermindering ging, dan moet men nu de moed hebben om toe te geven dat door het afschaffen ervan er eigenlijk een belastingsverhoging wordt toegepast.


Afschaffing fitheidsgymnastiek-sessies
Ondanks ’t feit dat in de beleidsnota geschreven wordt dat het bestuur wil inzetten op een Kapellen waar sport en beweging voor alle bevolkingscategorieën op maat wordt aangemoedigd, schaft het bestuur de fitheidsgymnastiek sessies af.  Al jaren volgt een enthousiaste groep mensen een flink aantal lessen fitheidsgymnastiek in de sporthal.  Het gaat over reeksen die 2 x per week doorgaan en waarvoor een kost van 25,- EUR per 30 lessen wordt aangerekend.    Het gaat eerder over een kleine, maar toch wel zeer trouwe groep.  Op de gemeenteraad vroegen we het bestuur naar de reden hiervan, blijkt dat dit niet rendabel is en Kapellen hier niet meer wil op inzetten.


Afschaffing geboortepremie en voorhuwelijksparen
Laat je niet misleiden door de website van Kapellen, ze staan er nog op, maar zijn ondertussen afgeschaft.  Dank aan de bestuursploeg !


Verhoging tarieven zwembad
Wie gaat baantjes trekken mag daar vanaf januari 20 % meer voor betalen. Hopelijk zakken de inkomsten van het zwembad niet want dan heeft de bestuursploeg een goeie reden om te zeggen: we sluiten het zwembad.  Is het nog altijd “Goed Leven” in Kapellen ?Meerjarenplanning 2014 – 2019 Kapellen

Nadat de bestuursploeg het meerjarenplan aan de verschillende adviesraden en de pers had voorgesteld mochten ook de oppositiepartijen hierover ingelicht worden. Dit geeft nog maar eens aan op welke manier de machtige meerderheid met de oppositie omgaat.

We stellen vast dat in het meerjarenplan weinig concrete zaken verteld worden. Wat wel blijkt is dat er de komende jaren veel studiewerk zal uitbesteed worden zonder dat er noodzakelijk iets hoeft gerealiseerd te worden. Bv. de haalbaarheidsstudie voor de bouw van een nieuw Administratief Centrum zal ons 90.000 euro kosten. Hierbij maken we de bedenking dat het bestuur goed weet dat er zich in het centrum van Kapellen een enorme bodemvervuiling situeert.  Beter zou men eerst onderzoeken hoe dat op korte termijn kan opgelost worden alvorens een studie te laten maken die mogelijk moet overgedaan worden wanneer de saneringswerken aan de bodem zijn uitgevoerd.

Het bestuur belooft een verderzetting van het financieel beleid volgens het goede-huisvaderprincipe. Denken we even aan de aanleg van de Ovonde, het Oud-Gemeentehuis dat te vochtig is om tentoonstellingen in te organiseren, het onbegaanbare Dorpsplein. Allemaal miskleunen die ons handenvol geld gekost hebben en nog…. er zal 100.000 euro worden uitgetrokken om te bestuderen op welke manier het Dorpsplein begaanbaar en aantrekkelijk wordt. Wat men juist zal doen wordt er niet bij verteld.

Stellen dat de belastingen in Kapellen niet verhoogd worden is niet correct. De Jacobuscheques worden afgeschaft, de huisvuil ophaling wordt duurder, retributies verhogen, de prijs van de maaltijden aan huis geleverd door het OCMW verhogen, allemaal verdoken belastingsverhogingen.  We vinden niets terug over seniorenflats, service-flats.

Jarenlang werd ons door het bestuur voorgehouden dat er in Kapellen geen vuiltje aan de lucht was. Onder het mom van economische crisis doet men nu een aantal ingrepen die iedere Kapellenaar zal voelen.

Nergens blijkt dat de coalitiepartner N-VA een inbreng heeft gehad.  Vreemd, zeker wanneer diezelfde N-VA stelt dat wanneer de Burgemeester vindt dat het nodig is om de tering naar de nering te zetten ze hierin graag zullen volgen. N-VA volgt hier blindelings de sterke blauwe meerderheid.

 

 

Contact

CD&V Kapellen
VOORZITTER:
 Bert Mertens

GEMEENTERAAD
Fractieleider:
Sonja Janssens

 Raadslid:
Marc Dekkers

 OCMW-raadslid:
Ronny Van Thillo

 

COMMUNICATIE:
E-mail : info@cdenvkapellen.be
Facebook : Cdenv Kapellen 
http://kapellen.cdenv.be


De agenda en verslagen van de gemeenteraad staan op onze site.

In principe is de agenda één week voor de gemeenteraad beschikbaar, dus kom regelmatig een bezoekje brengen aan onze site om op de hoogte te blijven van wat er zoal gebeurt in onze gemeente.

Ook onze tussenkomsten en vragen verschijnen op onze site.

Van zodra we de verslagen digitaal van de gemeente krijgen zetten we ze ook op onze site.
Link naar onze site http://kapellen.cdenv.be/