Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
CD&V Kapellen, nieuwsbrief maart 2018
CD&V Kapellen, nieuwsbrief maart 2018
Contact: info@cdenvkapellen.be            Zie op onze site naar onze mensen 
                               invullen contactformulier op onze site
CD&V Kapellen dankt zorgverleners en vrijwilligers in kader van dag van de zorg.
Dit jaar vond de “Dag van de zorg” plaats op 18 maart. In dat kader bezocht CD&V Kapellen zaterdag de woonzorgcentra in Kapellen om de zorgverleners en vrijwilligers te bedanken voor hun dagelijkse inzet en toewijding. Zij doen er immers alles voor dat de hulpbehoevenden niets te kort komen. De zorgsector verdient dan ook respect.

De vorige jaren kregen ze bloemen en pralines cadeau van de lokale afdeling, dit jaar kregen ze chocolaatjes (“Merciekes”, what’s in a word …). Een lekkernij die ze wel konden smaken! Ze apprecieerden het gebaar en gingen met een glimlach terug aan het werk..
CD&V Kapellen denkt aan milieu
Uit de laatste cijfers van de Openbare Vlaamse Afvallenstoffenmaatschappij (OVAM) blijkt dat de hoeveelheid zwerfvuil met maar liefst 40 procent is gestegen ten opzichte van het jaar 2013. De Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) wil tegen 2022 de hoeveelheid zwerfvuil met 20 procent doen dalen.
In 2015 werd 23.193 ton sluikstort opgeruimd. 40 procent daarvan bestaat uit drankverpakkingen.
Buiten het feit dat zwerfvuil bijzonder slecht is voor het milieu, kost het de gemeente jaarlijks heel wat geld om het zwerfvuil op te kuisen en een paar dagen later ligt het er opnieuw. Het heffen van statiegeld zou één van de middelen zijn om het sluikstorten tegen te gaan. Statiegeld is een klein bedrag dat wordt geheven bij aankoop van een product en dat wordt terugbetaald als de koper de verpakking van het product na gebruik terug inlevert. Het draagvlak hiervoor groeit.

De “Statiegeldalliantie” hoopt op die manier een sterk signaal te geven aan de Vlaamse Overheid die in deze een beslissing dient te nemen.
We vroegen dan ook aan de gemeentebestuur van Kapellen om lid te worden van de “Statiegeldalliantie”.
De gemeente liet tijdens de gemeenteraad weten spijtig genoeg niet toe te treden tot de statiegeldalliantie.
JONG CD&V Kapellen deed eerder hierover ook een oproep: https://www.nieuwsblad.be/cnt/blnve_03329088
Nieuws uit de gemeenteraad
De voorbije weken vernamen we via de pers dat jeugdhuis Zwarte Paula bezorgd is over haar toekomst.  Hun huidig clubhuis, Den Biz,  zou in het kader van de geplande bouw van een polyvalente zaal op het Marktplein, worden afgebroken.  Voor CD&V Kapellen was dit ook verrassend om te lezen omdat we meenden dat er steeds gesteld werd dat Den Biz zou behouden worden en omgevormd worden tot een pop-up voor het huidig dienstencentrum en dat er ruimte zou voorzien blijven voor jeugdhuis Zwarte Paula.
Het lijkt ons echt van zeer groot belang om de werking van het jeugdhuis niet stil te laten vallen door ze uit hun clublokaal te zetten.
Daarom stelde ons gemeenteraadslid Sonja Janssens de volgende vragen op de gemeenteraad.
  *   Zal Den Biz worden afgebroken en zo ja binnen welk tijdsbestek ?
  *   Is er een alternatieve evenwaardige locatie voor jeugdhuis Zwarte Paula ? Zo ja, dewelke ?
  *   Wanneer de werken aan het huidig dienstencentrum aanvatten naar welke locatie zal er dan worden uitgeweken ?
Het schepencollege antwoordde dat ze alle mogelijke opties aan het bekijken zijn. Er is echter nog niets definitief. Met het jeugdhuis vinden gesprekken plaats en alternatieven zullen gezocht worden. Wat men wel liet weten is dat het  nog een jaar zou duren vooraleer Den Biz wordt afgebroken.
CD&V Kapellen zal dit dossier nauw blijven opvolgen, in het belang van het jeugdhuis en de jeugd van Kapellen.
Beurs over elektrische fietsen
CD&V Kapellen organiseert in samenwerking met ACV en verscheidene fietsenhandelaars opnieuw een beurs over elektrische fietsen. De vorige jaren kende de beurs steeds een groot succes.
De beurs gaat dit jaar opnieuw door in de Eskapade met adres Kapelsestraat 233, 2950 Kapellen.
Datum van onze beurs over elektrische fietsen: zondag 29 april 2018 van 10u tot 17u!
Er zal opnieuw een presentatie gebeuren, die zal gegeven worden door een expert over elektrische fietsen.Met deze beurs willen we ook de nadruk leggen op de fiets als vervoermiddel, als het ware "Koning Fiets". Kiezen voor de fiets is kiezen voor beweging, het klimaat, snelheid, veiligheid en de mogelijkheid om vlot contact te leggen.
Punt van ons verkiezingprogramma gerealiseerd.
Vanaf zaterdag 31 maart kan u in het gemeentepark in Kapellen gratis gebruik maken van nieuwe, openbare fitnesstoestellen. Deze toestellen staan op het grasveldje, voor de petanquebaan en het basketbalveld. De toestellen zijn zowel geschikt voor jong en oud.
We zijn blij dat opnieuw een punt van verkiezingsprogramma van CD&V Kapellen is uitgevoerd door het gemeentebestuur.
>
>
>
>