Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
CD&V Kapellen, nieuwsbrief januari 2018
CD&V Kapellen, nieuwsbrief januari 2018
Beste wensen voor 2018 !
 CD&V Kapellen wenst iedereen een gelukkig Nieuwjaar toe. We hopen dat 2018 een jaar met veel kansen, geluk, een goede gezondheid, veel liefde en vriendschap zal zijn.
We wensen u en uw familie het beste toe voor dit nieuwe jaar.
 We nodigen u graag uit op de kerstboomverbranding en de nieuwjaarsreceptie. Info van deze twee activiteiten vindt u hieronder.
Kerstboomverbranding zaterdag 13/01/2018 
 CD&V Kapellen is traditioneel aanwezig met een champagnebar op de Kerstboomverbranding. Deze gaat door op zaterdag 13 januari 2018. Plaats van afspraak is het Marktplein te Kapellen vanaf 19.00 uur. 
 De kerstboomverbranding is een gezellig moment samen in de buitenlucht, samen trotseren we de koude rond een warm vuur. We zijn de brandweer van Kapellen dankbaar om de kerstboomverbranding in goede banen te leiden. 
 Iedereen welkom! 
 Indien u interesse hebt om mee te helpen geef gerust een seintje.
Nieuwjaarsreceptie zondag 21/01/2018 
Het partijbestuur en mandatarissen van de CD&V afdeling Kapellen hebben het genoegen u uit te nodigen op de nieuwjaarsreceptie van zondag 21 januari 2018 
Aanvang 14 u 30  Plaats: Zaal den Haasdam met adres Hoogboomsteenweg 215, 2950 Kapellen.
 Gastsprekers zijn CEO van Studio 100 Hans Bourlon en Federaal Volksvertegenwoordiger Jef Van den Bergh.
Tevens organiseren we op onze nieuwjaarsreceptie een benefiet ten voordele van Yara.  
Yara is een Kapels meisje van 16 jaar. Een aantal jaren geleden werd ze getroffen door kanker. Ze verloor een been en sindsdien zit ze in een rolstoel. 
Haar familie en zijzelf wil graag een prothese kopen. Wil je een steentje bijdragen en haar helpen: steun dan de benefiet op de nieuwjaarsreceptie. Yara zal ook aanwezig zijn op de nieuwjaarsreceptie. We hopen een mooi bedrag te kunnen overmaken.  
Indien u de benefiet steunt, maakt u bovendien kans om een cadeaucheque van Beleef!Kapellen te winnen. 
Iedereen welkom op onze nieuwjaarsreceptie!
Nieuws uit de gemeenteraad

 Onze raadsleden Sonja Janssens en Anneke De Lie - Groenewege brengen verslag uit in deze rubriek.

In de gemeenteraad van 18 december laatsleden werden een aantal zaken besproken die reeds lange tijd door de CD&V fractie werden gevraagd. 
 Het gaat over volgende punten: 
         Tijdens de dorpsdag in 2017 stelde een standhouder uilen en roofvogels ten toon.  Deze toestand was schrijnend en dieronvriendelijk.  Onze fractie was vragende partij om dergelijke toestanden te verbieden zodat dit dierenleed in de toekomst kan vermeden worden. Vanaf volgend jaar zal dit effectief worden verboden.
          Aan de Koolkaai is de voorrangsregeling gewijzigd.  Wie vanuit de Koolkaai in de Ch. Pallemansstraat komt gereden dient vanaf nu voorrang te verlenen. Gelijktijdig met deze maatregel zijn er twee oplaadpunten voor elektrische auto’s geplaatst.  Door oplaadpunten voor fiets  en auto’s dichter in het centrum te plaatsen zal het gebruiksgemak verbeteren en zullen deze oplaadpunten frequenter gebruikt worden.
          Het plaatsen van mobiele camera’s.  Deze zullen op verschillende plaatsen in Kapellen worden ingezet en dit op basis van vaststellingen en/of klachten om op die manier het aantal delicten en klachten van overlast, denken we maar aan fietsdiefstallen, vandalisme, sluikstorten enz…. terug te dringen.
Verkiezingen 2018 - uw inbreng telt.
Zondag 14 oktober 2018 zijn het de gemeenteraadsverkiezingen. Momenteel zijn we met z'n allen druk bezig de gemeenteraadsverkiezingen voor te bereiden: zowel de opmaak van het programma als de zoektocht naar kandidaten. 
 Heb je ideeën voor het programma? Of wil je je graag kandidaat stellen voor de verkiezingen? Of ken je mensen die wel interesse hebben om op te komen mail dan naar info@cdenvkapellen.be of spreek iemand aan van het bureau.
De contactgegevens van het bureau vindt u hier: http://kapellen.cdenv.be/mensen
Bij CD&V telt elke mens en heeft elk lid de mogelijkheid om zijn/haar stem te laten horen. Samen maken we het programma! We hopen dat we samen een sterk resultaat kunnen realiseren met CD&V in 2018. Met uw steun is dat mogelijk!
>
>
>
>