Kan je deze mail niet lezen? Klik hier
CD&V Kapellen, nieuwsbrief februari 2018
CD&V Kapellen, nieuwsbrief februari 2018
Contact: info@cdenvkapellen.be            Zie op onze site naar onze mensen 
                               invullen contactformulier op onze site
Nieuwjaarsreceptie was geslaagd!
Reeds op de kerstboomverbranding hadden we het goede jaar ingezet, dit werd dan ook verder gezet op onze nieuwjaarsreceptie in de feestzaal den Haasdam. De opkomst was erg goed en we mogen dan ook spreken van een geslaagde nieuwjaarsreceptie. We zijn jullie allen dankbaar dat jullie gekomen zijn.
De gastsprekers Hans Bourlon en Jef Van den Bergh vielen erg in de smaak. Ook de mensen konden appreciëren dat ze een boek kregen van Hans Bourlon.
CD&V-Kapellen organiseerde een benefiet voor Yara Waegemans, die in 2016 haar rechterbovenbeen verloor ten gevolge van een tumor.
Op de receptie kon de Kapelse CD&V-afdeling haar een mooie cheque van 1030 euro schenken voor een prothese. We wensen je het allerbeste, Yara!
Nieuwe voorzitter CD&V Kapellen en nieuwe ondervoorzitter bij de jongeren.
Philippe Henquet is de nieuwe voorzitter van CD&V Kapellen. Sinds vorig jaar woont hij in Kapellen. Hij is afkomstig van Ekeren, waar hij voorzitter was van CD&V Ekeren. We wensen Philippe veel succes toe in zijn rol als voorzitter van CD&V Kapellen.
Graag wensen we ook Dries Overlaet-Michiels te bedanken voor zijn werk als voorzitter de voorbije 2 jaar. Hij zal zijn rol verder zetten als ondervoorzitter van CD&V Kapellen.
Jonas Van Rossem werd dan weer aangeduid als de nieuwe ondervoorzitter van JONGCD&V Kapellen. Hij zal samen met Philip Brughmans een duo vormen om de christen democratische waarden over te brengen bij de jongeren in Kapellen. We wensen hen veel succes toe!
Samen met het voltallige bureau, partijbestuur, de vele vrijwilligers en de mandatarissen Sonja Janssens, Anneke De Lie - Groenewege en Ronny Van Thillo kiezen we voor de weg vooruit. We hopen samen met u een mooi resultaat te realiseren op 14 oktober 2018.
Ledengeld nog niet vernieuwd? Doen!
Aan de mensen die hun lidmaatschap nog niet hebben vernieuwd doen we een warme oproep om dit zo snel mogelijk te vernieuwen.
Mensen die vragen hebben mogen steeds onze ledenverantwoordelijke Christiane Van Laer contacteren via christiane.vanlaer@mail.be.
JONG CD&V Kapellen: statiegeld kan voor  duurzame aanpak van zwerfvuil zorgen.
Statiegeld  is een klein bedrag dat wordt geheven bij de aankoop van een product en dat wordt terugbetaald als de koper de verpakking van het product na gebruik weer inlevert. Het draagvlak voor statiegeld groeit steeds verder. Onder andere 7 Vlaamse gemeenten tekenden reeds samen met heel wat organisaties de Statiegeldalliantie die een draagvlak voor statiegeld op plastic en blik drankverpakkingen wil uitbouwen.  JONGCD&V Kapellen vindt dat de gemeente Kapellen ook lid moet worden van de Statiegeldalliantie.
JONGCD&V Kapellen is van mening dat het gemeentebestuur Kapellen een sterk signaal moet geven aan de Vlaamse Overheid dat ze statiegeld wil op drankverpakkingen. 
Winnaars "Veilig terug naar school"-actie bekend
Begin september 2017 riepen we via een affichecampagne de inwoners van gemeente Kapellen op om het nieuwe schooljaar veilig te laten beginnen met de nodige aandacht voor de zwakke weggebruikers in het algemeen en de schoolgaande jeugd in het bijzonder. 
Met de affiche werden volwassenen gevraagd om hun snelheid aan te passen, zeker in een zone 30 of aan een bushalte, over te steken aan het zebrapad, verkeerslichten en verkeersregels te respecteren. Wie meedeed aan de affichecampagne maakte kans op een mooie prijs.
Fietsen Wildiers, een fietsenwinkel in de Antwerpsesteenweg in Kapellen, besloot om de actie te steunen en de winnaars van de actie een fiets cadeau te schenken.
De familie Notenboom had net zoals vele andere de affiche voor het raam gehangen om mensen te sensibiliseren voor veilig schoolverkeer en werd door een onschuldige hand aangeduid als winnaar van de affichecampagne. Het jonge gezin was erg blij met de gewonnen fiets. De overhandiging vond zaterdag 3 februari plaats in de fietsenwinkel van Fietsen Wildiers. 
Website in een nieuw kleedje gestoken.
Hebt u het al gemerkt? De website van CD&V Kapellen is een nieuw kleedje gestoken. Dank aan onze websitebeheerders en in het bijzonder François Groenewege.
Neem alvast een kijkje op https://kapellen.cdenv.be/
De website zal de komende weken/maanden nog verder worden verfijnd en uitgebreid.
>
>
>
>