Jarenlang , begroting na begroting, maakte ons bestuur zich sterk dat er meer dan voldoende reserves waren. Telkens we de vraag stelden werden we gesust, alles was onder controle, er waren voldoende reserves. Volgens de nieuwe BBC moeten we eerst onze reserves opwerken. En wat blijkt nu? Er zijn geen reserves! Integendeel. Moesten er reserves zijn dan moesten we de belastingen niet verhogen! Jarenlang werd ons wat voorgelogen.

 

 

 

Net zoals het bestuur zijn kiezers heeft voorgelogen.  In zowel het programma van Open-VLD op blz. 2  als het programma van N-VA op blz. 11 lezen we dat als zij Kapellen besturen er geen belastingen zullen verhoogd worden.  Vandaag blijkt dit een leugen.  Ze vormen samen een bestuursmeerderheid  en schrijven samen een beleidsnota, ook hierin lezen we op blz . 9 dat ze tijdens deze legislatuur de belastingen niet zullen verhogen.  Wat blijkt nu, plots vergeten we dat allemaal en we verhogen de opcentiemen op het kadastraal inkomen met 25 %. Wat ik, en samen met mij, velen, zullen onthouden, is dat hier opnieuw gelogen werd.

 

En wat is de uitleg van de Schepen van Financiën, amai wij zijn nogal geschrokken, we stonden met onze rug tegen de muur.  Plots was ons bestuur 1,2 mio euro kwijt! KWIJT, zo noemt hij dat. je zou inderdaad voor minder schrikken.  Weet je wat dat wil zeggen? Dat wil zeggen dat er de voorbije jaren geen lange termijn visie is ontwikkeld en dat er kwistig met ’t geld van de Kapellenaar is omgesprongen.  Geld dat werd uitgegeven aan prestigieuze projecten, aan dure studiebureaus en aan kemels rechtzetten, denken we maar aan ’t Dorpsplein dat nadat het ons veel geld heeft gekost opnieuw geld mag kosten voor de heraanleg. Denken we maar aan de verbouwing van het oud gemeentehuis. Advocaten, schade-experts, herstellingen ... kosten ons handen vol geld. Dit had kunnen vermeden worden met deugdelijk bestuur.   En ons bestuur droomt opnieuw van zo’n groots project, de heraanleg van de site ’t Bruggeske. De aankoop van een gebouw op de site ’t Bruggeske  alleen al kost 1,2 mio euro, het bedrag dat ze vandaag uit de zakken van de Kapellenaar gaan halen.

 

 

 

Een handige truuk die ze in dit ganse verhaal graag gebruiken is zich verschuilen achter de hogere overheid.  Het is de schuld van de federale en de vlaamse overheid. Dirk en Valerie zitten beiden in het federaal parlement.  En nu zeggen ze dat ze er niet kunnen aan doen.

 

 

 

Zelf zit ik niet in Brussel, maar ‘k heb toch even mijn licht opgestoken.

 

 

 

Blijkt dat ook hier opnieuw niet zo netjes met de waarheid wordt omgesprongen. 

 

Ons bestuur verschuilt zich achter minder ontvangsten van de personenbelasting en meer uitgaven voor de politiezone, de brandweerzone en het OCMW.

 

 

 

1. Wat de personenbelasting betreft,  jaar na jaar moet er een raming gemaakt worden van deze ontvangsten.  Dus ook hier is er niets nieuws onder de zon.

 

2.Wat politie betreft :

 

In de afgelopen jaren is er heel sterk bespaard op het budget van de Federale politie. De dotatie aan de lokale politiezones is echter altijd onaangeroerd gebleven en daar is steeds de indexering aan toegevoegd. 

 

Wel is het zo dat Minister Jambon zich geëngageerd heeft om de middelen die naar de politiezones gaan in het kader van het verkeersveiligheidsfonds en sinds 2009 niet meer werden doorgestort, nog voor het einde van dit jaar zouden worden uitbetaald.

 

Dit KB komt naar verluidt deze week op de ministerraad. Het bestuur gaat dus MEER krijgen, niet minder.

 

3. Wat civiele veiligheid (brandweer) betreft:

 

Door de vorige regering werd een financieel groeipad uitgetekend in de dotaties aan de nieuwe hulpverleningszones. Dit groeipad wordt door de nieuwe regering gerespecteerd.

 

Volgens de berekeningen van BiZa zou deze dotatie moeten volstaan om de meerkost van het statuut te betalen,  de meerkost voor de mandaatfunctie van de zonecommandant en ook voorzien de middelen voor eindeloopbaan die voorzien is in het statuut.

 

Er wordt ook voorzien in een stijgende dotatie voor de opleidingen en voor investeringen in materieel. 26,6 mio in 2015 tot 40.03 mio in 2018

 

Er wordt dus door de federale regering een uitzonderlijke inspanning gedaan in de financiering van de nieuwe hulpverleningszones en dit in budgettair zeer moeilijke tijden !

 

Trouwens vorige gemeenteraad hebben we aan het bestuur de vraag gesteld wat de brandweerhervorming, die ingaat op 1 januari, de  Kapellenaar meer zal kosten.  Hun antwoord was toen, niets, geen euro.  Ook weer iets dat we nu dus niet meer moeten geloven?

 

4. Wat het OCMW betreft spreken jullie ook over meer kosten. Tegelijkertijd wordt er gestreefd naar meer synergie. Synergie heeft nog nooit geleid naar meer uitgaven, integendeel! 

 

 

 

Jammer in dit verhaal is ook dat de ganse operatie om deze belastingverhoging door te voeren bijzonder verdoken gebeurde.  In de aanpassing van het meerjarenplan was het haast niet zichtbaar.  Wanneer we hier een vraag over stelden, werd verwezen naar de hogere overheid die de regels voor de opmaak van een BBC heeft vastgelegd en naar de Provincie die het bestuur al meermaals op de vingers zou getikt hebben omdat ze al meer uitleg gaven dan ze eigenlijk mogen geven.  Als ik jullie dan vertel dat het BBC in de vorige legislatuur is gemaakt door een medewerker van toenmalig minister van binnenlands bestuur Geert Bourgeois, dan stel ik me de vraag, mensen van ons bestuur zitten vandaag ook in Brussel, dat ze daar aan de bel trekken en bijsturing vragen. Als ik dan bij mijn vrienden van de provincie informeer, blijkt dat ook zij met de voorstelling van het BBC worstelen en dat zij de laatste zullen zijn die ons bestuur op de vingers zal tikken voor een toelichtingsnota.   De hoeveelste leugen in dit verhaal wordt hiermee doorprikt ?

 

 

 

Ons bestuur is echter sterk in het onzichtbaar verhogen van de belastingen.  Een sterk staaltje hiervan en de kers op de taart komt in 2015 wanneer bij de Kapellenaar zijn factuur van het waterverbruik in de bus valt.  Wat zal hij vaststellen dat zijn factuur, voor het gedeelte waterzuivering, met 25 % zal gestegen zijn.  En wie mag hij hiervoor bedanken, opnieuw ons zelfde bestuur dat zijn kiezers beloofd heeft geen belastingen te zullen verhogen.  In het geval van de verhoging van de waterfactuur gaan ze dit inderdaad niet aan de Kapellenaar vertellen, we zwijgen, blijven heel stilletjes en voeren haast onzichtbaar een verhoging van de belastingen in. Dit hadden ze kunnen vermijden door vandaag, op deze gemeenteraad een beslissing te nemen om de waterfactuur van waterlink NIET te verhogen.

 

 

 

Kapellen is één van de gemeente waar er een automatische koppeling is van de gemeentelijke bijdrage bovenop de Vlaamse bijdrage. Aangezien het VLAAMS tarief nu serieus stijgt, zal ook het gemeentelijk aandeel serieus stijgen. Het is daarom dat in de meeste gemeenten beslist wordt om het gemeentelijk aandeel op het zelfde niveau te houden van dit jaar, en deze gemeenten zich loskoppelen.  In Kapellen kiest men hier niet voor, en wordt er op die manier 300.000 euro meer doorgerekend aan de Kapellenaar. Hier hebben ze niet gelogen.  Het wordt gewoon niet openbaar gemaakt. Meestal onthouden we ons bij de stemming over de begroting omdat er ook goede elementen in zitten, nu gebied de eerlijkheid ons tegen te stemmen.

 

 

 

Sonja Janssens

 

Gemeenteraadslid CD&V Kapellen

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.